Forskningsinteresserede medarbejdere på Hospitalsenhed Midt hentede inspiration fra hinanden på Forskningens Dag 28. april. 10 korte og et lidt længere foredrag plus 32 videnskabelige plakater var i spil.

28-04-2016

På Hospitalsenhed Midt har "Forskningens Døgn" og "Forskningens Dag" datoen til fælles. Men hvor Forskningens Døgn næsten har karakter af en folkeforlystelse med fagligt indhold, kalder Forskningens Dag på et betydeligt smallere publikum, nemlig hospitalsenhedens egne forskere og forskningsinteresserede.

Forskningens Dag løb af stabelen på Regionshospitalet Viborg i tre intense timer mellem klokken 12 og 15 inden det store folkerykind til Forskningens Døgn. På programmet var 10 korte foredrag, hvor forskere fra Hospitalsenhed Midt præsenterede deres forskningsprojekter; et lidt længere foredrag ved en ekstern gæstetaler – og et pitstop med mulighed for at besøge en udstilling med i alt 32 videnskabelige plakater.

Præmier på højkant

De to bedømmelsesudvalg, der skulle udvælge den bedste plakat og det bedste foredrag til præmiering med 5.000 forskerkroner og en buket blomster, kom på en svær opgave. For – som formanden for det ene bedømmelsesudvalg, overlæge Lars Frost fra hospitalsenhedens forskningsråd, bemærkede: Hvis det havde været X Factor, havde I alle vundet!

Læge Anne Ebbesen fra Børn og Unge løb med præmien for det bedste foredrag om "Lokalsteroids påvirkning af priktest". Anne Ebbesen har undersøgt, hvor lang tid patienterne skal holde pause med steroidcreme inden en priktest for allergi. Børn og Unge-afdelingen anbefaler mindst 48 timers pause på baggrund af hendes forskning.

Bedømmelsesudvalget valgte blandt de foredrag, der præsenterede innovativ forskning med færdige resultater.

Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen og overlæge Lars Frost fra hospitalsenhedens forskningsråd overrækker præmien for det bedste foredrag til læge Anne Ebbesen fra Børn og Unge.

Præmien for den bedste plakat gik til udviklingssygeplejerske Gitte B. Tygesen fra Akutafdelingen. Plakaten bærer overskriften "Udvikling og evaluering af en patientsikkerhedsmodel rettet mod alvorlig klinisk forværring og personalets bevidsthed om patientsikkerhed i Akutafdelingen – et ph.d.-projekt". Gitte B. Tygesens patientsikkerhedsmodel ventes at rumme potentiale til at blive udbredt til de øvrige danske akutafdelinger. 

Bedømmelsesudvalget valgte ud fra videnskabelige kvaliteter som design, originalitet og relevans – herunder om temaet faldt ind under Hospitalsenhed Midts forskningsprofil. Desuden vægtede den grafiske fremstilling, indhold og klart budskab.

 Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen og forskningslektor Raymond Kolbæk fra hospitalsenhedens forskningsråd overrækker præmien for den bedste videnskabelige plakat til udviklingssygeplejerske Gitte B. Tygesen fra Akutafdelingen.

Hospitalsenhed Midt udgav to publikationer på Forskningens Dag. Dels et hæfte med abstracts på samtlige foredrag og plakater, dels forskningspublikationen for 2015 med omtale af sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter.