Regionshospitalet Viborg indretter jordemoderklinik og klinik for brystkræftscreening i den tidligere sygeplejeskole.

01-08-2016

Den tidligere sygeplejeskole, som nu er en del af Regionshospitalet Viborg, bliver fra januar 2017 domicil for gravide, der skal til konsultation hos jordemoderen, og for kvinder, der skal til forebyggende skanning for brystkræft. Begge funktioner har i dag til huse i lejede lokaler uden for hospitalet i henholdsvis Dumpen og på Sct. Jørgens Vej.

De to klinikker får lokaler i den lave del af bygningskomplekset, som tidligere rummede sygeplejeskolens undervisningslokaler. Forinden skal bygningen dog ombygges til klinikformål. Renoveringen begynder 1. august og fortsætter året ud.

Det er den lave del af bygningskomplekset, der skal indrettes til klinikformål. Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt

Facaderenovering
Ombygningsarbejdet omfatter også en renovering af bygningens facade. Dels fordi tidligere undersøgelser af indeluften har vist indhold af PCB, som stammer fra de udvendige vinduesfuger. Dels fordi stålkonstruktionen i de øverste etager er i meget dårlig stand. Og endelig for at opnå et tilfredsstillende energiforbrug i bygningen.

Facaderenoveringen kommer til at ændre bygningens nuværende udtryk.
- Nu, da bygningen får en permanent fremtid som klinikhus, er det vigtigt for os at skabe arkitektonisk sammenhæng til hospitalets øvrige bygningsmasse inklusive akutcentret, som skyder op lige nu, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

En mere neutral, pastelgul teglbesætning vil tegne bygningen efter facaderenoveringen. Som reference peger hospitalsdirektøren på den bygning, der i dag rummer Patologisk Institut, kapel og værksteder. Den ligger på hjørnet af Toldbodgade og Pakhusvej. Den planlagte facaderenovering af den tidligere sygeplejeskole falder i øvrigt i tråd med de ønsker, Viborg Kommune har formuleret i sin lokalplan for områdets udseende.

Samlet når renoveringsarbejdet op i en udgift på godt 7 millioner kroner. Jordemoderklinikken og screeningsklinikken for brystkræft flytter ind i løbet af januar 2017.

Hospitalet tager i nær fremtid beslutning om den høje kollegiebygnings fremtidige anvendelse. Facaderenovering inklusive PCB-sanering vil indgå som en del af den samlede beslutning herom.

Sygeplejerskeuddannelsen flyttede til VIA University College i 2010, og bygningen har ikke været brugt til undervisningsformål siden.

Se pressemeddelelse (pdf).