Lene Sofia Sørensen skifter både speciale og arbejdsplads, når hun den 1. november sætter sig i den ene af de to chefstole på Patologisk Institut, Regionshospitalet Viborg.

04-10-2016

Hospitalsenhed Midt har ansat Lene Sofia Sørensen som ledende bioanalytiker på Patologisk Institut, Regionshospitalet Viborg. Instituttet er for øjeblikket midt i en fusionsproces, der i løbet af 1. halvår 2017 skal samle de patologiske laboratorier for hele den midt- og vestlige del af Region Midtjylland på Regionshospitalet Viborg. I dag er der også patologisk institut på Regionshospitalet Holstebro.

Fusionen af de to patologiske institutter blev besluttet som en del af Region Midtjyllands spareplan for budget 2016-2019. I processen står de to institutter nu over for den fysiske samling på Regionshospitalet Viborg. Foruden Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest servicerer det fusionerede patologiske institut også de praktiserende læger, speciallæger og tandlæger i området med undersøgelse af vævsprøver og celleprøver.

Som ledende bioanalytiker bliver Lene Sofia Sørensen medlem af instituttets afdelingsledelse sammen med ledende overlæge Steen Jensen. Sammen får de det overordnede ansvar for instituttets drift og udvikling – herunder altså den sidste, men også mest omfattende del fusionen.

Valgte ledelsesvejen
Lene Sofia Sørensen er 36 år og blev uddannet som bioanalytiker i Aarhus i 2003. Hun har siden 2005 arbejdet i ledelsesjob – først som afdelingsbioanalytiker og souschef på Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Herning, og senere som afdelingsbioanalytiker på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, også Regionshospitalet Herning. Da alle Region Midtjyllands mikrobiologiske afdelinger fusionerede i 2016, flyttede hun med til den regionsdækkende afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hun har videreuddannet sig blandt andet med en sundhedsfaglig diplomuddannelse og en masteruddannelse i offentlig ledelse.

- Det er vigtigt for os at få stillingen som ledende bioanalytiker besat med en person, der kan være med til at lede instituttet gennem fusionen og samtidig sikre den daglige drift og høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi har fundet den rette person i Lene Sofia Sørensen, som i sit seneste job har fået stor praktisk erfaring med at håndtere de mange ledelsesudfordringer, der følger af en fusion. Desuden har hun skrevet speciale om ledelse og jobtilfredshed under fusioner, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt.

Lene Sofia Sørensen betegner sin nye arbejdsplads som attraktiv og velfungerende og glæder sig til at være med til at samle de to institutter i Viborg. Her får det fusionerede institut til huse i lokaler, der i 2011 blev opført til formålet.

Lene Sofia Sørensen bor i Vildbjerg sammen med sin mand og deres to børn på syv og ti år. Familieliv, venner og motionsløb giver indhold i hendes privatliv.

Lene Sofia Sørensen afløser Lis Lykke Gregersen, der af helbredsmæssige årsager har trukket sig tilbage til en basisstilling på Patologisk Institut.

Hent pressemeddelelse (pdf).

Privatfoto