Fotos: Ole Baastrup, Favrskov Posten


09-06-2016

Lyttelapperne var slået ud, og øjnene var spærret op, da 170 kursister forleden var til temadag om spise- og synkebesvær på Hammel Neurocenter. Pladserne var revet væk, og mere end 50 personer var linet op på venteliste. Uddannelsescenter for øvre dysfagi og Uddannelsescentret på Hammel Neurocenter stod bag temadagen ”Mad og drikke med modificeret konsistens”.

- Vi oplever en stor efterspørgsel fra potentielle kursister, der er interesseret i at deltage i vores kurser om dysfagi. Det fortæller os, at vi har fat i den rigtige ende med afviklingen af sådan et arrangement. Så det er naturligvis glædeligt, at vi havde mulighed for at samle hele 170 fagfolk til temadagen, hvor vi sammen kunne videndele på kryds og tværs, siger Elisebeth Staun, der er leder af Uddannelsescentret.

Kursisterne, som primært var ernærings- og køkkenpersonale, kliniske diætister, faglærere eller ergoterapeuter, kunne opleve live-demonstrationer af mad med modificeret konsistens særligt udviklet til personer med spise- og synkebesvær. Derudover kunne de eksempelvis også høre om den nyeste viden om mad og drikke i både blød, gratin og cremet konsistens. 

- Det er dejligt, at man som oplægsholder og arrangør kan se og mærke, at man giver kursisterne brugbar viden med sig hjem. Det er helt afgørende for folk med dysfagi, at fagfolkene omkring dem har den relevante viden om kost, ernæring og konsistens, så de dermed kan tage de nødvendige hensyn og yde den bedst mulige behandling, siger Annette Kjærsgaard, der er ergoterapeut, ph.d. og funktionsleder i Kompetencecenter for øvre dysfagi.

Temadagen bestod af en blanding af ekspertoplæg, workshops og oplæg fra tre køkkener, der arbejder med at tilberede mad til mennesker med spise- og synkebesvær samt seks stande med inspiration fra producenter.

Derudover havde HE Midt Køkken lavet en pædagogisk frokostbuffet til deltagerne, som var en stor succes. Den bestod af mad med anden konsistens, så deltagerne på den måde kunne forsøge at sætte sig i patienternes sted.

Læs mere om dysfagi og faren ved fejlsynkning i ”Temarapport om dysfagi”.