Patienterne vender tommelfingeren op for Hospitalsenhed Midt i nye rapporter fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

16-03-2016

Patienternes vurderinger og udsagn om deres oplevelser på hospitalet er vigtige pejlemærker for udviklingen af et sundhedsvæsen på patienternes præmisser. Derfor gennemgår Hospitalsenhed Midt de årlige rapporter fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) i mindste detalje.
Den mest omfattende af rapporterne - LUP Somatik 2015 - er netop udkommet med resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2015 blandt 2.892 akut indlagte, 1.075 planlagt indlagte og 6.834 patienter til planlagt ambulant behandling.

Status og udvikling på Hospitalsenhed Midt
På Hospitalsenhed Midt er status, at langt de fleste karakterer fra patienterne til personalet ligger over landsgennemsnittet - og ingen under.
Desuden er Hospitalsenhed Midt med til at trække gennemsnittet op i Region Midtjylland, der går ud af LUP Somatik 2015 som den bedste blandt landets fem regioner.

I forhold til de andre hospitaler i undersøgelsen bærer udviklingen på Hospitalsenhed Midt præg af fremgang sammenlignet med resultaterne fra 2014. Især de akut indlagte patienter udtrykker større tilfredshed. Det viser sig blandt andet ved, at ni resultater under regionsgennemsnittet i 2014 er nedbragt til nul i 2015. Anderledes er det gået i svarene fra de ambulante patienter. De bedømmer indsatsen på Hospitalsenhed Midt til under regionsgennemsnittet på 13 områder i 2015 mod syv i 2014. Det er dog kun marginaler, der sender Hospitalsenhed Midt ned under det midtjyske gennemsnit.

En sammenligning af Hospitalsenhed Midts egne tal fra 2014 til 2015 viser fremgang på adskillige områder - og status qvo på resten. Kun når det gælder patienternes vurdering af rengøringsstandarden, viser LUP Somatik 2015 mindre tilbagegang i forhold til Hospitalsenhed Midts egne resultater i 2014. Patienterne udtrykker dog fortsat høj tilfredshed med rengøringsniveauet til en placering over landsgennemsnittet.

Patientinddragelse er et emne, der arbejdes med overalt i sundhedsvæsenet. Patientinddragelse er derfor gjort til årets tema i denne LUP-undersøgelse. Især de indlagte patienter kvitterer med positiv feedback på Hospitalsenhed Midts indsats på dette område. Alle svar ligger over landsgennemsnittet, hvorimod de ambulantes tilfredshed hovedsagelig svarer til landsgennemsnittet.

Det nytter at satse
- LUP Somatik 2015 er glædelig læsning på Hospitalsenhed Midt. Det er et solidt vidnesbyrd om, at vores personale kommer patienterne i møde med god og professionel behandling og pleje - på patienternes og de pårørendes præmisser, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.

Hun glæder sig sammen med de øvrige medlemmer af hospitalsledelsen over, at karakterbogen fra patienterne så tydeligt viser, at Hospitalsenhed Midt har en plads blandt de bedste hospitaler - både på landsplan og i Region Midtjylland.

 

foto: Agata Lenczewska-Madsen

- Men det er også glædeligt at se, at vi har opnået fremgang netop på områder, som vi prioriterede en ekstra indsats til, da vi for et år siden gennemgik resultaterne af LUP Somatik 2014. Vi kan se, at vi er blevet bedre til at give patienterne forståelig information, så de står bedre rustet, når de bliver udskrevet. Information om mulige bivirkninger af medicin satsede vi specielt på - og rapporten for 2015 viser, at satsningen har båret frugt, fremhæver lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen.
Han tilføjer, at Hospitalsenhed Midt arbejder meget med at udvikle den akutte behandling, blandt andet som optakt til ibrugtagningen af det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg i 2018, og at det derfor er meget tilfredsstillende at opleve markante fremskridt netop på akutområdet.

- LUP Somatik 2015 er en guldgrube af viden. Vi står med statistikker og konkrete kommentarer helt ned på afsnitsniveau. Dem skal vi nu i gang med at nærlæse og bearbejde i vores kvalitetsorganisation. For selvfølgelig peger undersøgelsen også på områder, hvor vi kan og skal gøre det bedre. Eksempelvis vil vi være særligt opmærksomme på den ambulante virksomhed, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Han erindrer om, at resultaterne er opnået, mens Hospitalsenhed Midt stod midt i den mest omfattende sparerunde nogensinde.
- Det dokumenterer, at vores kliniske personale magter at arbejde dybt professionelt på et højt fagligt niveau, uanset at de selv befinder sig i en presset situation, understreger han.

LUP Fødende 2015
Samtidig med LUP Somatik 2015 har Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser offentliggjort specialrapporten LUP Fødende 2015, hvor de fødende og deres partnere kommer til orde med svar på spørgsmål om deres oplevelser på hospitalet, jordemoderklinikkerne, hos egen læge og med sundhedsplejersken.
Svarene fra de fødende på Hospitalsenhed Midt placerer sig med 25 på landsgennemsnittet, otte over landsgennemsnittet – og to under.


Fakta om Hospitalsenhed Midts resultater i LUP Somatik og LUP Fødende 2015:

Fra Hospitalsenhed Midt deltager hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Neurorehabiliteringen i Hammel og Skive indgår ikke - dette område er dækket af en separat undersøgelse. Det samme gælder Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg (VCR).

  • Akut indlagte patienter:

2.892 patienter indbudt. Svarprocent 56.
32 svar over landsgennemsnittet. Tre svar på landsgennemsnittet. Ingen under lands- eller regionsgennemsnittet.
På en skala fra 1-5 scorer Hospitalsenhed Midt 4,109 point på det overordnede spørgsmål om, hvordan patienterne alt i alt er tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse. Region Midtjylland scorer 4,073 point, og tallet for hele landet er 3,955. 78 procent af patienterne udtrykker tilfredshed i meget høj eller høj grad.

  • Planlagt indlagte patienter:

1.075 patienter indbudt. Svarprocent 74.
32 svar over landsgennemsnittet. Tre svar på landsgennemsnittet. Ingen under lands- eller regionsgennemsnittet.
På en skala fra 1-5 scorer Hospitalsenhed Midt 4,426 point på det overordnede spørgsmål om, hvordan patienterne alt i alt er tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse. Region Midtjylland scorer 4,319 point, og tallet for hele landet er 4,235 point. 89 procent af patienterne udtrykker tilfredshed i meget høj eller høj grad.

  • Planlagt ambulante patienter:

6.834 patienter indbudt. Svarprocent 68.
11 svar over landsgennemsnittet. 17 svar på landsgennemsnittet. Ingen under landsgennemsnittet, men 13 svar ligger - marginalt - under regionsgennemsnittet.
På en skala fra 1-5 scorer Hospitalsenhed Midt 4,323 point på det overordnede spørgsmål om, hvordan patienterne alt i alt er tilfredse med besøget. Region Midtjylland scorer 4,333 point, og tallet for hele landet er 4,293 point. 87 procent af patienterne udtrykker tilfredshed i meget høj eller høj grad.

  • LUP Fødende 2015:

570 kvinder indbudt. Svarprocent 51.
63 partnere har besvaret et spørgeskema. Svarprocenten kan ikke beregnes.
94 procent af de fødende tilkendegiver, at de har haft en meget positiv eller positiv samlet oplevelse af fødslen – og at de samlet set har haft en meget positiv eller positiv oplevelse af opholdet på hospitalet efter fødslen. 91 procent af partnerne har haft en meget positiv eller positiv samlet oplevelse af fødslen.

 

LUP Somatik 2015 og LUP Fødende 2015 kan hentes på http://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup

Hent pressemeddelelse fra Hospitalsenhed Midt (pdf).