Blandt patienter med udposning på legemspulsåren i maven går det bedst for dem, der tager kolesterolsænkende medicin. Det dokumenterer læge Holger Wemmelund i et ph.d.-arbejde, han har udført på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, i samarbejde med Aarhus Universitet.

26-05-2016

Brister en udposning på legemspulsåren i maven, kan det koste patienten livet. Derfor kredser forskere på området meget om at finde lægemidler, der har potentiale til at bremse væksten af udposningen og/eller reducere risikoen for, at udposningen brister.

En af disse forskere er Holger Wemmelund. Han er læge på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.
Under sit ph.d.-studium har han undersøgt, hvordan forskellige typer medicin påvirker risikoen for, at en udposning brister – og patienternes udkomme efter bristet.

- Vores forskning viser, at kolesterolsænkende medicin - de såkaldte statiner – mindsker risikoen for, at en udposning på legemspulsåren brister. Vi har sammenlignet, hvordan det går for patienter, der er i behandling med statiner - og for patienter, der ikke er. Patienter, der tager statiner, har 25 procent lavere risiko for, at udposningen brister. Og blandt patienter med bristet udposning er dødeligheden 20 procent lavere hos patienter, der er i behandling med statiner, siger Holger Wemmelund.
Resultaterne er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Journal of Surgery.

Forskergruppen har endvidere resultater, der tyder på, at patienter, der er i blodfortyndende behandling med acetylsalicylsyre, eksempelvis hjertemagnyl, har 20 procent større risiko for at dø, hvis deres udposning på legemspulsåren brister.

Holger Wemmelunds forskning støtter gældende internationale retningslinjer, der anbefaler statin-behandling til patienter med udposning på legemspulsåren. Han vil dog ikke fraråde patienterne behandling med acetylsalicylsyre, da fordelene ved denne behandling formentlig stadig er større end risikoen.

Torsdag den 9. juni forsvarer han sin ph.d.-afhandling med titlen "Abdominal Aortic Aneurysms: Pharmacoepidemiological studies". Det sker klokken 15.30 på Regionshospitalet Viborg, lokale 21-22, etage 03. Alle er velkomne.

Om udposning på legemspulsåren (abdominalt aorta aneurisme (AAA)):

  • Mellem 1 og 5 procent af alle mænd over 65 år har en udposning på legemspulsåren i maven.
  • Sygdommen udvikler sig typisk uden symptomer for patienten.
  • Prognosen er god, hvis patienten bliver opereret, inden udposningen brister. En udposning kan følges med regelmæssige ultralydsskanninger. Endnu er der ikke mulighed for at kontrollere en udposning på legemspulsåren med medicin.
  • Brister udposningen, dør mellem 50 og 75 procent af den livsfarlige blødning i maven - uanset, om de bliver opereret med det samme.
  • Flere lande – men ikke Danmark – tilbyder screening for udposning på legemspulsåren.