Hjerneforsker fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter sporer fysiske forandringer i hjernen i den tidlige fase efter en hjernerystelse.

11-11-2016

Hjernerystelse rammer hvert år 25.000 mennesker i Danmark – og mellem hver fjerde og hver femte får vedvarende hukommelsesproblemer og andre diffuse symptomer. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der ligger til grund for symptomerne. Endnu er det uklart, om der er sammenhæng mellem symptomerne og sværhedsgraden af en eventuel fysisk påvirkning af hjernen.

I et nyt ph.d.-projekt har fysioterapeut Erhard T. Næss-Schmidt fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter fundet forandringer i hjernens mikrostrukturer i den tidlige fase efter hjernerystelsen og sporet en svag sammenhæng mellem sværhedsgraden af symptomer og mikrostrukturelle forandringer to til fem måneder efter hjernerystelsen. Forandringerne er påvist med en standardiseret undersøgelse af midthjernen og med en ny MR-skanningsmetode.

Erhard T. Næss-Schmidt konkluderer, at kommende studier med fordel kan benytte automatiske og standardiserede metoder til undersøgelse af specifikke områder i hjernen. Han peger også på behovet for en udvidet og eventuelt mere sammensat model, hvor både fysiske, psykiske og sociale faktorer undersøges hos patienter med vedvarende symptomer.
- Objektive diagnostiske målemetoder vil muligvis kunne guide en mere målrettet genoptræning efter hjernerystelse. Men der er behov for flere underbyggede studier for at finde ud af, om MR-skanninger kan bruges til dette formål, siger han.

Erhard T. Næss-Schmidts ph.d.-projekt er udført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenters Universitetsklinik for Neurorehabilitering og Center for Funktionel Integrativ Neuroscience, Aarhus Universitet. Titlen på afhandlingen er ”Microstructural changes in the middle brain and post-concussion symptoms after mild traumatic brain injury – a diffusion MRI study”.

Erhard T. Næss-Schmidt forsvarer sin afhandling fredag den 18. november klokken 13.00 i Multisalen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Alle er velkomne.

Hent pressemeddelelse (pdf).

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt