Patienter på Regionshospitalet Silkeborg skal fra starten af oktober selv have ansvar for deres medicin under indlæggelse. Projektet Min Sundhed – Min Medicin skal give patienter større viden om deres medicin, og det skal føre til sundere og mere trygge patienter.

15-09-2016

I starten af oktober iværksætter Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg projektet Min Sundhed – Min Medicin. Projektet går ud på, at alle patienter, der bliver indlagt på et af de medicinske afsnit, i videst muligt omfang bibeholder ansvaret for egen medicin under indlæggelsen. Det vil sige selv doserer medicinen og sørger for at indtage den på de rigtige tidspunkter. Patienter, der allerede tager medicin derhjemme, bliver desuden bedt om at medbringe og benytte den vanlige og kendte medicin under indlæggelsen. Skal man starte med ny medicin under indlæggelsen, udleveres den fra hospitalet.

Det er en ændring i den nuværende praksis på Regionshospitalet Silkeborg, hvor sundhedspersonalet hidtil har stået for opbevaring, dosering og udlevering af al medicin under indlæggelse.

Målet er, at den nye tilgang skal give patienterne mere viden om og bedre forståelse for medicinen, og hvorfor de skal tage den.

- Øget viden forebygger tvivl om behandlingen og giver patienten højere motivation til at følge den. I projektet flytter vi processerne omkring medicinen tættere på patienten, nemlig helt ud på stuerne hos den enkelte patient, siger projektansvarlig Susanne Brogaard, der er afdelingssygeplejerske på Medicinsk Afsnit på Regionshospitalet Silkeborg.

- Vi skaber i projektet en styrket dialog om medicinen mellem sundhedspersonale, patient og pårørende og indgår klare aftaler, der gør, at patienten bliver klædt på til selv at tage ansvaret for medicinen. Når patienterne går ud af hospitalets døre, skal de alligevel kunne håndtere det selv. Så hvorfor ikke starte allerede på hospitalet? siger Susanne Brogaard.

Samarbejde mindsker misforståelser
Når en patient bliver indlagt, vil en sygeplejerske eller farmakonom besøge patienten på stuen og vurdere, i hvor høj grad patienten er i stand til selv at styre medicinen. Nogle patienter kommer til at styre alt medicin selv. Nogle får fortsat hjælp til dosering af personalet, men skal selv sørge for at tage medicinen. Den tredje og sidste gruppe er patienter, der er i en tilstand, hvor det er nødvendigt, at personalet fortsat har det fulde ansvar for medicineringen.

- Vi ønsker på ingen måde at gå på kompromis med sikkerheden eller lade patienten i stikken. Tværtimod mener vi, at et langt større samarbejde mellem patient, pårørende og sundhedspersonale omkring medicinen vil mindske fejl og misforståelser og øge patienttilfredsheden, siger Susanne Brogaard.

Farmakonom Hanne Emilie Lund Feldbak, afdelingssygeplejerske Susanne Brogaard og sygeplejerske Camilla Gottenborg Hansen. Foto: Hospitalsenhed Midt

Mange kronisk syge dropper medicinen
Baggrunden for projektet er, at flere og flere danskere i dag lever med en kronisk sygdom. Det hænger sammen med, at vi lever længere, og at færre sygdomme i dag er dødelige.

Det kan man også se på de medicinske afsnit på Regionshospitalet Silkeborg, hvor cirka 80 procent af patienterne, der bliver indlagt, i forvejen tager medicin for en sygdom i dagligdagen derhjemme. 

Det er dog et udbredt problem, at mennesker med kroniske sygdomme i længden ikke tager den medicin, som lægerne har udskrevet til dem. Ifølge WHO er det kun cirka halvdelen af patienter med kroniske sygdomme, der følger lægernes anbefalinger om medicinering.

Konsekvenserne kan være nedsat livskvalitet og dårligere helbred for patienten og dermed højere økonomiske omkostninger til behandling.

- Mange patienter i dag ved faktisk ikke helt, hvorfor de skal tage en given medicin og forstår derfor heller ikke vigtigheden af den. Hvis medicinen så samtidig giver bivirkninger som for eksempel kvalme, så er der nogen, der bare holder op med at tage den. Et sådant stop kan medføre en opblussen eller forværring i sygdommen og i værste fald ende med en ny indlæggelse, der måske kunne have været undgået, siger Susanne Brogaard.

Den nye medicinprocedure træder i kraft mandag 3. oktober.

Skal man indlægges på Regionshospitalet Silkeborg fra denne dato, er det altså vigtigt at huske at medbringe al den medicin, man i forvejen tager derhjemme.

 

Hent pressemeddelelse her.