Patienter, der er blevet opereret for diskusprolaps eller forsnævring i ryggen på Regionshospitalet Silkeborg, og som bliver udskrevet samme dag, er meget tilfredse med forløbet. Det viser en evalueringsundersøgelse blandt en gruppe patienter.

24-11-2016

- Det var jo ikke noget med, at jeg blev udskrevet, fordi jeg havde sagt, at jeg ville udskrives samme dag. Jeg var klar, det var jeg.

- Jeg havde min mand med herind, og ham tog de sig også godt af. Det har kun været en positiv oplevelse.

- Jeg var godt informeret på forhånd. Hvad der skulle ske og alt sådan noget.

Ovenstående er et par citater fra telefoninterview med 17 patienter, der er blevet opereret for diskusprolaps eller spinalstenose på Regionshospitalet Silkeborg. Patienterne har alle været i et såkaldt sammedagsforløb, hvor de er blevet udskrevet samme dag, som de er blevet opereret. Spinalstenose er en forsnævring i ryggen. Både diskusprolaps og spinalstenose kan gøre, at nerverne i ryggen kommer i klemme, og det kan give smerter og føleforstyrrelser ned i benene.

For et år siden begyndte man på hospitalet at tilbyde patienter, der skulle opereres for en af de to lidelser, sammedagsforløb, hvor indlæggelse, operation og udskrivelse foregår samme dag, og patienterne altså kan sove i sin egen seng om natten.

Siden har udviklingssygeplejerske Inger Markussen Gryet og sygeplejerske og forløbskoordinator Bodil Tornbjerg Rasmussen ved hjælp af telefoninterviews undersøgt, hvad patienterne syntes om forløbet. Og resultaterne har været over al forventning.

- Patienterne svarer entydigt, at de følte sig klar til at komme hjem, og at de var trygge ved det, siger Inger Markussen Gryet.

- Vi kan også se, at det har stor betydning for patienterne, at de har følt sig inddraget i beslutningen, siger Bodil Tornbjerg Rasmussen.

- Det er dejligt at høre, at patienterne er glade for forløbet. Vi ser det også som et kvalitetsstempel, at samtlige patienter i undersøgelsen siger ja til, at de gerne ville indgå i samme type forløb, hvis de skulle opereres igen, siger Inger Markussen Gryet.

Viden hjælper kommende patienter

Sammedagsforløbene for de to typer rygoperationer blev indført sidste år, fordi både patienter og personale vurderede, at det ville være en god løsning. Patienterne efterspurgte muligheden for at komme hurtigere hjem, og på Regionshospitalet Silkeborg havde man desuden allerede gode erfaringer med sammedagsforløb ved hofteoperationer. Det er også den generelle tendens i sundhedsvæsnet, at man forsøger at minimere længden af indlæggelser.

- Man kommer sig hurtigere, når man er i sit eget hjem. Man får mere ro og bedre nattesøvn, siger Bodil Tornbjerg Rasmussen.

Fremover vil der formentligt være flere diskusprolaps- og spinalstenose-patienter, der får tilbudt et sammedagsforløb. Resultaterne fra undersøgelsen kan bruges til at styrke kvaliteten af forløbene også fremover.

- Vi kan ikke vide, hvordan patienterne oplever deres forløb, hvis vi ikke spørger dem. Undersøgelsen giver os værdifuld viden om, hvordan vi skal tilrettelægge forløbene fremover. Og vi vil rigtig gerne inddrage vores patienter på den måde, siger Inger Markussen Gryet.

- Det giver os også mulighed for at give nye patienter en ekstra tryghed om, at det her fungerer. At det er gennemarbejdet, og at vi har snakket med andre patienter. Det er ofte meget betydningsfuldt for patienter at høre, hvordan andre patienter har oplevet det, siger Bodil Tornbjerg Rasmussen.

Patienterne er opereret på Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Centret har – ligesom det andet center på hospitalet, Diagnostisk Center – som særlig opgave at udvikle og optimere patientforløb og finde på smartere løsninger. Regionshospitalet Silkeborg er således udviklingshospital for hele Region Midtjylland.