03-05-2016

10 deltagere med et handicap eller funktionsnedsættelse har været inviteret til at sætte ord på, hvordan velfærdsteknologi kan hjælpe med, at man bliver mere selvhjulpen og får større livskvalitet.

I Viborg har erhvervsliv, regionshospital og kommune en fælles vision om at skabe et center, der udvikler og implementerer velfærdsteknologi-løsninger til borgere med handicaps.

En gruppe brugere har bistået med at få indkredset, hvilke løsninger et sådant center kan arbejde med. Det skete på en workshop, hvor 10 potentielle brugere var inviteret til at give deres ideer til, hvordan hverdagslivet kan blive lettere med velfærdsteknologiske løsninger. Deltagerne pegede blandt andet på behov for bedre tilgængelighed i supermarkeder og på tankstationer. Desuden efterlyste de standardiserede krav til begrebet ”handicapvenlig” eksempelvis i forhold til toiletter og hoteller. Andre foreslog udvikling af en app, der kan vise kørestolsbrugere, hvor de kan komme på toilettet i bykernerne. Atter andre havde ønsker om elektronisk stimulering af kroppens funktioner, så man f.eks. får flere fingerkræfter og kan undgå en masse hjælpemidler.


Samarbejde afprøves

Workshoppen blev afholdt som en prøvehandling, som skal belyse, om et fælles testcenter er en samarbejdsform, som partnerne skal arbejde videre med.

– I Viborg Kommune kan vi se en række spændende perspektiver ved at indgå i partnerskab med hospital og erhvervsliv om at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger. Det gælder ikke mindst, fordi vi sætter borgeren i centrum samtidig med, at vi er med til at skabe vækst i det private erhvervsliv, siger formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Mette Nielsen, Viborg Kommune.

– Med et fælles testcenter vil vi kunne opnå nogle synergieffekter sammen med kommunen og erhvervslivet i udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger. Vi håber at kunne tilbyde vores patienter med eksempelvis rygmarvsskade, at de i højere grad kan få dækket de behov, ønsker og afsavn, som de støder på i dagligdagen på grund af deres funktionsnedsættelse, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Regionshospitalet Viborg.

Også erhvervsdirektør Henrik Hansen ser mange muligheder i samarbejdet og glæder sig over, at den første prøvehandling har involveret potentielle brugere direkte.

– Det er afgørende, at de virksomheder, der skal udvikle de konkrete produkter og løsninger, forstår brugernes behov. Virksomhederne kan med større succes skabe værdi både for brugerne og for sig selv, når de indgår i hele forløbet fra dialog med brugerne og tests til implementering, siger han.


Baggrund for fælles test- og udviklingscenter

Visionen for et fælles test- og udviklingscenter er, at der på længere sigt bliver grundlag for at udvikle nye innovative løsninger, der kan komme borgere med forskellige behov og udfordringer til gavn. Målgruppen vil variere fra projekt til projekt.

Centerets formål er også at skabe én indgang for innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger på en bred målgruppe.

Arbejdsgruppen bag workshoppen går videre med borgernes ideer. Næste skridt vil være at involvere interesserede samarbejdspartnere i det private erhvervsliv.

 

fotos: Agata Lenczewska-Madsen


Hent pressemeddelelse som pdf.