Så nu er der ingen tvivl. Den lille, træagtige genstand, som dukkede op blandt en konservators efterladenskaber, er med sikkerhed den storetå, som museumsfolk har ledt efter i årtier. Skanningen dokumenterede, at tåen tilhører "080550-0000 Tollundmand". Se video nederst.

17-11-2016

fotos: Lisbeth Hasager Justesen

Det ville være fyringsgrund i dag. Men tiden var en anden i 1950, da en konservator på Nationalmuseet fik til opgave at sikre et af verdens bedst bevarede moselig, Tollundmanden, mod forrådnelse og indtørring efter 2300 års ophold i en mose ved Bjældskovdal vest for Silkeborg. Da han havde konserveret moseligets højre fod, skar han storetåen af og beholdt den i sine private gemmer.

Efter konserveringen blev Tollundmandens kropsdele spredt for mange vinde. Nogle havnede på Nationalmuseet, andre på Anatomisk Institut. Kun hovedet var udstillet på Museum Silkeborg. I 1980’erne lykkedes det den daværende museumsdirektør at få samling på Tollundmanden i Silkeborg. Men storetåen manglede stadig og har gennem alle årene givet museumsfolket hovedbrud.

For et par uger siden blev mysteriet til dels opklaret. Konservatorens børn havde fundet storetåen i de nu afdøde forældres efterladenskaber – omhyggeligt indpakket i en papirserviet i en lille, flettet æggevarmer. Konservatorens livsværk var at finde metoder til at konservere oldsager fundet i vand, og hans børn kunne godt huske, hvor optaget han havde været af at konservere Tollundmanden. De kunne også godt huske, at han havde beholdt Tollundmandens storetå, og det var der ikke noget usædvanligt i. Men de anede ikke, at Museum Silkeborg havde ledt med lys og lygte efter tåen i mange år. Så konservatorens livsarvinger fik travlt med at aflevere danefæet til Museum Silkeborg, så tåen kunne blive genforenet med sin retmæssige ejermand.

Ingen ved, hvorfor konservatoren i sin tid skar storetåen af mosefundets højre fod. Måske var det hans egen form for kvalitetssikring – måske for at udføre nye konserveringsforsøg. Tåen bærer i øvrigt præg af, at der på et tidspunkt er skåret et lille stykke af dens yderside.

080550-0000 Tollundmand
Med bopæl på Museum Silkeborg har Tollundmanden hjemstedshospital på Regionshospitalet Silkeborg. Hans fødder er tidligere blevet CT-skannet på Regionshospitalet Silkeborg som led i museets dokumentation. Den nytilkomne storetå gjorde det nødvendigt for museet at aflægge et nyt besøg på Radiologisk Afsnit, hvor forskningschef Nina Helt Nielsen og konservator Lars Vig Jensen mødte op onsdag den 16. november, efter at dagens sidste ”rigtige” patient var undersøgt. Med sig havde de en specialkuffert, der indeholdt Tollundmandens højre fod og storetå.

Som enhver anden patient har Tollundmanden et cpr-nummer, for ellers kan CT-skanneren ikke undersøge hans jordiske rester. Cpr-nummerets seks første cifre svarer til findedatoen 8. maj 1950. De sidste fire cifre, 0000, er egentlig kun en kvinde værdig, så de står i kontrast til navnet Tollundmand, der er knyttet til cpr-nummeret.

Overlæge Peter Siem-Jørgensen og radiograf Marianne Rask stillede deres frivillige arbejdskraft til rådighed ved undersøgelsen, som de med Peter Siem-Jørgensens ord udførte for museets og for videnskabens skyld.

Målet med CT-skanningen var at få verificeret, at fod og storetå hører sammen – og at storetåen blev konserveret samtidig med foden og først derefter blev skåret af. Missionen lykkedes på bedste vis ved undersøgelsen på Regionshospitalet Silkeborg den 16. november.

Storetåen bliver nu indlemmet i Museum Silkeborgs udstilling af Tollundmanden.

Se også nyhedsindslag på TV2 Østjylland.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.