Der er i juli indført ansættelsesstop på RH Hammel Neurocenter, og samtidig er det besluttet at lukke fire af de i alt 59 senge til højtspecialiserede neurorehabiliterings-tilbud for patienter i Vestdanmark. Det drejer sig om en sengeplads på hvert af afsnittene H1, H2, H3 og H4 i Hammel med virkning fra senest 1. oktober.

11-08-2017

RH Hammel Neurocenter set fra luften, juni 2017. 


Sparetiltagene skyldes, at Region Nordjylland og Region Syddanmark det seneste år i knap så høj grad gør brug af neurocentrets højtspecialiserede tilbud. Der er lige nu ingen tegn på, at den udvikling vender, og derfor er besparelserne her og nu uundgåelige. 

RH Hammel Neurocenters kapacitet og budget er nemlig lagt an på, at godt halvdelen af patienterne til de højtspecialiserede tilbud kommer fra andre regioner. Men sådan er efterspørgslen ikke i den nuværende situation. 

- Ansættelsesstoppet og sengelukningerne med en seng i hvert sengeafsnit er en her-og-nu-løsninger, mens vi i efteråret arbejder strategisk med en ny fremtidig organisering, som både er fagligt og økonomisk bæredygtig. Sengelukningerne betyder i 2017, at vakante stillinger ikke umiddelbart genbesættes, og at nogle medarbejdere kommer til at lave noget andet, forklarer oversygeplejerske Bente Dam fra centerledelsen på RH Hammel Neurocenter. 

Hun forstår godt, at det kan være vanskeligt at se behovet for at lukke senge, når der er ventelister til RH Hammel Neurocenters tilbud. Men der er kun venteliste til de sengepladser, der er beregnet til Region Midtjylland-patienter, hvorimod der er for få patienter og dermed for få midler til de senge, der er beregnet til patienter fra andre regioner. Samlet betyder det, at økonomien ikke rækker til at opretholde alle de nuværende 59 højtspecialiserede senge på RH Hammel Neurocenter.