Diagnostisk Center skifter fredag den 9. juni – og Center for Planlagt Kirurgi mandag den 12. juni.

09-06-2017

Nu tager HE Midt nogle af de største skridt på vejen mod borgervenlige navne. Det sker, når Diagnostisk Center (DC) og Center for Planlagt Kirurgi (CPK) henholdsvis fredag den 9. og mandag den 12. juni ændrer afsnits- og kliniknavne, så de bliver lettere at forstå for patienter og pårørende.

Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt

Overordnet sker der ingen ændring i de to centernavne. Det gør der til gengæld længere nede i centrenes organisation – alene af den grund, at ordet ”ambulatorium” skiftes ud til ”klinik” i alle navne. Et ”afsnit” er i den nye borgervenlige terminologi et sengeafsnit.

DC har benyttet lejligheden til at samle en række af de nuværende klinikker under samme navn, så derfor sker de største ændringer her.

Nedenfor finder du en oversigt over de nye afsnits- og kliniknavne i de to centre.

Anæstesi- og Operationsafdelingen står for tur til det næste ”rul”. Det sker til august, men den præcise dato er ikke fastlagt endnu.

Diagnostisk Center består pr. 9. juni 2017 af følgende afsnit og klinikker:
Medicinsk Afsnit 1
Medicinsk Afsnit 2
Hjerteklinik
Nyreklinik
Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
Klinik for Mave- og Infektionssygdomme
Klinik for Lungesygdomme
Klinik for Blodsygdomme
Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme*
Klinik for Ældresygdomme
Klinik for Multisygdom
HPV-Klinik
Klinik for Mistanke om Alvorlig Sygdom
Afsnit for Åbne Indlæggelser 1
Afsnit for Åbne Indlæggelser 2
Medicinsk Klinik
Klinik for Ernæring
Blodtransfusionsklinik
Klinik for Lindrende Behandling**
Ergoterapi
Fysioterapi
Røntgen og Skanning
Regional Rygklinik:
- Medicinsk Rygklinik
- Forskningsenhed for Sygemeldte

* Også på Regionshospitalet Viborg
** Også på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive

Center for Planlagt Kirurgi består pr. 12. juni 2017 af følgende afsnit og klinikker:
Ortopædkirurgisk Afsnit
Patienthotel
Hofteklinik
Knæklinik
Skulderklinik
Sårklinik
Klinik for Hånd- og Fodkirurgi
Idrætsklinik
Søvnklinik
Øjenklinik
Klinik for Sterilisation
Klinik for Åreknuder
Smerteklinik
Ortopædkirurgisk Fysioterapi
Operation
Opvågning
Intensiv
Dagkirurgi
Bedøvelsesklinik
Regional Rygklinik:
- Ortopædkirurgisk Rygklinik