Et nyt e-læringsprogram skal styrke fagprofessionelles viden om hjernen og hjerneskader, så unge med erhvervet hjerneskade får den bedst mulige behandling, rehabilitering og støtte i deres videre liv.

18-09-2017

Hvad sker der i hjernen, når man har fået en hjerneskade? Hvad kan det betyde for personens adfærd?
Spørgsmål som disse er det vigtigt at kende svar på, hvis man som fagprofessionel arbejder med at give unge hjerneskadede den optimale behandling, rehabilitering og støtte i deres videre liv.

Derfor har Region Midtjylland sammen med landets øvrige regioner udviklet et nyt e-læringsprogram, der kan bidrage til neurofaglig opkvalificering for fagprofessionelle. Titlen på programmet er HJERNeLÆRING, og det er tilgængeligt for alle på www.hjernelaering.dk.

Forsiden af HJERNeLÆRING.

HJERNeLÆRING udspringer af det landsdækkende projekt "Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade" (Bristede Drømme-Nyt Håb), som er forankret på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Viden hjælper til at forstå adfærd
En påvirkning på hjernen - som fx et hårdt slag mod hovedet eller en blodprop - kan give hjerneskader med efterfølgende fysiske, kognitive, kommunikative, følelses- og adfærdsmæssige dysfunktioner, som kan have stor indflydelse på den unges liv.

Det stiller særlige krav til de professionelle omkring den hjerneskadede - hvad enten det er plejepersonalet på hospitalet eller i den hjerneskadedes eget hjem; ergo- og fysioterapeuten, der hjælper med genoptræning; talepædagogen eller sagsbehandleren, UU-vejlederen, jobkonsulenten eller skolelæreren i kommunen.

Projektleder Helle Dybkjær og neuropsykolog Lars Evald fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter introducerer HJERNeLÆRING i en video fra Region Midtjylland.

Det nye e-læringsprogram formidler basal viden om hjernen, hjerneskader og –rehabilitering. Programmet er endnu et skridt i retning af at skabe sammenhæng mellem indsatsen på hospitalet; i den kommunale rehabilitering – og de videre indsatser, der skal hjælpe den hjerneskadede videre i livet. Her kan fælles viden og fælles sprog medvirke til at undgå misforståelser og forvirring hos de unge og deres pårørende.
E-læringsprogrammet er opbygget, så det fleksibelt kan indpasses i hverdagen. 

Fakta om HJERNeLÆRING

  • Indeholder basal neurofaglig viden inden for temaerne: Hjernen, hjerneskader og hjernerehabilitering.
  • Målgruppen er primært fagpersonale, der enten lige er begyndt at arbejde med rehabilitering eller har behov for at opdatere deres viden. Målgruppen er typisk nyansat plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter eller læger. Også kommunalt ansatte, der arbejder med rehabilitering på ”basalt” eller ”avanceret” niveau; fx koordinatorer, plejepersonale, pædagoger eller terapeuter, kan have glæde af at tage et eller flere moduler.
  • Alle fem regioner har samarbejdet om at udvikle programmet som led i Sundheds- og Ældreministeriets udmøntning af 100 millioner kroner til Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade 2013-2017 - se http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/samarbejde-med-kommunerne/projekt-bristede-dromme-nyt-hab/
  • Alle kan bruge programmet, som er tilgængeligt på www.hjernelaering.dk