Dansk Servicerådgivning har kvalitetsbedømt rengøringen på Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel. 96,33 procent af de undersøgte lokaler blev godkendt uden bemærkninger.

23-02-2017

Hospitalsenhed Midt (HE Midt) har i januar haft besøg af Dansk Servicerådgivning, som kommer en gang om året for at tjekke rengøringskvaliteten på hospitalsenhedens fire hospitaler.

- Rapporterne fra kvalitetskontrollen er glædelig læsning. Vi fik fuld godkendelse på 96,33 procent af de 200 lokaler, som Dansk Servicerådgivning gennemgik fra A til Z, siger funktionsleder Kirsten Jæger fra HE Midts Servicecenter.

På HE Midt er i alt 8.383 lokaler omfattet af kontrollen. Ingen i HE Midts serviceorganisation vidste på forhånd, hvilke lokaler Dansk Servicerådgivning havde udtaget til kontrollen. De 200 udvalgte lokaler fordelte sig på alle fire hospitaler, og det var lokaler, der i dagligdagen bliver brugt til vidt forskellige formål – primært patientrettede. Kontrollen blev udført i overensstemmelse med to kvalitetsstandarder: DS/INSTA 800 og DS 2451-10.

- Tidligere er vi alene blevet bedømt efter DS 2451-10 og ikke DS/INSTA 800. Blandt andet derfor var kravene højere i år end tidligere. Og så meget desto flottere er det, at vi stort set har fastholdt sidste års høje godkendelsesprocent, som lå på 96,78, tilføjer Kirsten Jæger.

Fuld godkendelse af rengøringen i et lokale opnås kun, hvis den eksterne kontrol ikke har noget at sætte en finger på. Et hår eller en næsten usynlig bloddråbe - og lokalet dumper. I absolutte tal blev syv af de 200 gennemtjekkede lokaler afvist – med bemærkning i den samlede rapport om, at alle afvisninger var enkeltstående tilfælde og altså ikke tegn på et generelt skred i kvaliteten på et bestemt område.

Servicecentret siger tak for veludført arbejde til serviceassistenterne med lagkage. ”Fejringen” startede på RH Hammel Neurocenter og fortsætter de kommende dage på HE Midts øvrige hospitaler. Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Faglighed, ansvarlighed og organisering
På de fleste hospitaler er rengøringsopgaven organiseret i en central service- eller rengøringsafdeling. HE Midt har gode erfaringer med en anden organisationsform, hvor serviceassistenterne er ansat lokalt i det afsnit, hvor de har deres daglige arbejde. På den måde er de mere en integreret del af afsnittets arbejdsfællesskab under daglig ledelse af afdelingssygeplejersken eller afsnitslederen. Kun den faglige ledelse med fastlæggelse af rengøringsstandarder, opmåling og kvalitetssikring ligger centralt i HE Midts Servicecenter. Serviceassistenterne udfører alle typer servicearbejde, som rengøring er en del af.

- Ud over den årlige eksterne kvalitetskontrol holder vi intern kvalitetskontrol tre gange om året. Og her slår det mig altid, at serviceassistenterne er yderst fokuserede på, at deres arbejde har afgørende betydning for patienternes sikkerhed. Samtidig er de virkelig gode til at balancere deres indsats fleksibelt i forhold til afsnittets samlede behov for serviceydelser. De to ting i forening med vores organisering af serviceopgaven er efter min mening baggrunden for det flotte resultat, fremhæver Kirsten Jæger.

Arbejdsmiljøet
- Vi er rigtig glade for igen at få papir på en høj rengøringskvalitet på HE Midt – bedømt af uvildige, eksterne kvalitetseksperter fra Dansk Servicerådgivning. Det er jo noget, vi glæder os over i dagligdagen – og det gør patienterne også, eksempelvis når vi spørger dem i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, HE Midt.

- Samtidig er vi meget opmærksomme på serviceassistenternes arbejdsmiljø. Vi er klar over, at også serviceassistenterne har meget travlt i dagligdagen, og den aktuelle debat om vilkårene for hospitalsrengøring har naturligvis gjort indtryk. Blandt andet derfor har vi decentraliseret serviceopgaverne, for vi tror på, at en skæv udvikling hurtigere opfanges og løses i samarbejde med den lokale ledelse og arbejdsmiljøorganisation, siger Tove Kristensen.

Se pressemeddelelse (pdf).