2017 forvandlede det nye akutcenter ved RH Viborg fra en rå betonbygning i 4 etager til en 7 etagers bygning med begyndende facadebeklædning og teknikhus på taget.

21-12-2017

Da raketterne fløj over det nye akutcenter nytårsnat sidste år, kunne de oplyse et råt betonskelet med fire åbne etager og synligt armeringsjern. I dag er det nye akutcenter vokset til syv etager, facaden er blevet beklædt med brune aluminiumsplader, og på taget er en regulær tekniketage skudt op.

Der er sket en del på byggepladsen for det nye akutcenter ved RH Viborg i løbet af det forgangne år.

Se video nederst på siden.

Rummene former sig
Samtidig med at bygningens ydre har ændret sig, har også de indvendige rammer været under forvandling. I årets begyndelse fremstod hovedparten af etagerne som åbne betonlandskaber. I dag markerer skillevægge de enkelte sengestuer, kontorer, gange og operationsstuer i det nye akutcenter.

I maj blev byggeriet fejret med rejsegilde og røde pølser, og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen gav det nye byggeri begejstrede ord med på vejen:

- Kære klinikere – I kan godt glæde jer. Det her bliver godt! Vi får langt bedre mulighed for at gøre det, vi alle sammen genre vil – nemlig give patienten den bedste og mest effektive behandling.

Åbent hus på byggepladsen
2017 blev også året, hvor hospitalets medarbejdere og byens borgere fik mulighed for at kigge indenfor på byggepladsen og få et smugkig på fremtidens akuthospital.

I marts slog byggepladsen for første gang dørene op til åbent hus på byggepladsen og ikke færre end 1200 borgere og medarbejdere benyttede anledningen til at kigge indenfor. Det samme gjorde sig gældende, da byggepladsen seks måneder senere atter bød indenfor i forbindelse med Danske Regioners landsdækkende arrangement ”Vi bygger for livet”.

Kort tid forinden havde byggepladsen oplevet en arbejdsulykke med den værst tænkelige udgang, da en af håndværkerne faldt ned og døde i forbindelse med arbejdet. Håndværkerne på byggepladsen og hele bygherreorganisationen var dybt berørte af situationen og mødtes efterfølgende til debriefing for alle involverede parter på pladsen.

Byggepladsbesøg og voksdug
I forsommeren fik Akutafdelingen som den første afdeling en guidet tur til byggepladsen. Og siden fulgte en række andre afdelinger, som med besøgene fik mulighed for at studere deres fremtidige rammer og fornemme rumstørrelser og afstande.

Besøgene var en forløber for sensommerens organisatoriske udviklingsprojekt, Voksdug. Her blev medarbejderne stillet over for en række konkrete cases, som de skulle løse ved hjælp af en række Lego-figurer og en voksdug med plantegninger af afdelingernes nye rammer.

Øvelsen skulle blandt andet gøre de enkelte afdelinger opmærksomme på de ændringer og muligheder, de nye omgivelser vil medføre.

Hospitalsudstyr rykker ind i 2018
Trods travlhed på byggepladsen måtte byggeudvalget sidst på året konstatere, at planen om at flytte ind i det nye akutcenter i september 2018 ikke kommer til at holde. Mangler i projektmaterialet og et ønske om at sikre tilstrækkelig tid til at teste og klargøre de nye rammer betyder i stedet, at vi når frem til foråret 2019, før det nye akutcenter kan tage imod de første patienter.

Det betyder imidlertid ikke, at håndværkerne får god tid til de sidste opgaver. Tværtimod skal der også i 2018 knokles igennem på byggepladsen.

Udvendigt vil det nye akutcenter samtidig blive gjort færdigt med sin endelige facade og tage med grøn sedum-belægning, ligesom udearealerne skal ”indrettes” med fliser, asfalt og grønne planter. Og når håndværkerne i løbet af året bliver færdige med at bygge skillevægge, trække kabler, male vægge, sætte loftsplader op og lægge gulve, kan leverandører og montører rykke ind. Røntgenapparater, skannere og andet udstyr vil i løbet af året sidste halvår blive begyndt monteret, inden det efterfølgende skal indstilles og testes forud for indflytningen i foråret 2019.

  

Video: Et år på et minut

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.