Mere viden, bedre vaner og øget fokus på hjælpemidler. Det er hovedingredienserne i et pilotprojekt, som Regionshospitalet Viborgs neurologiske afsnit N09 afprøver for Region Midtjylland. Projektet skal afdække, om en systematisk indsats kan få flere til at bruge hjælpemidler til forflytning.

02-11-2017

Der er ingen undskyldning for at springe over, når det gælder brugen af hjælpemidler til forflytning. Hensynet til den ansattes helbred, sikkerhed og trivsel taler for. Hensynet til patientens sikkerhed, komfort og tilfredshed taler for. Og hensynet til arbejdspladsens og samfundets økonomi taler for.

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Alligevel bruger kun 30 procent af alle hospitalsansatte relevante hjælpemidler, når de skal hjælpe en patient med forflytning. I kommunerne er andelen 70 procent. I Region Midtjylland håber man, at en systematisk indsats på området kan rette op på den kedelige bundrekord og få de ansattes tilslutning helt op på 90 procent. Indsatsen er beskrevet i et lønsomhedsprojekt fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, og Neurologisk Afsnit N09 på Regionshospitalet Viborg er i fuld gang med at teste, om konceptet formår at flytte på vaner og indstilling hos personalet. Et lønsomhedsprojekt er i denne sammenhæng en arbejdsmiljøindsats, der giver overskud på totalen i et cost benefit-regnskab.

Systematisk indsats 360 grader rundt
Som testafsnit i projektet kommer N09 systematisk omkring alle forhold, der har betydning for, om man i den konkrete forflytnings-situation vælger hjælpemidler til eller fra. Det handler blandt andet om at have overblik over de hyppigst forekommende forflytninger og hvilke gener, de ansatte oplever i tilknytning til forflytninger. Det handler også om, at de ansatte har let adgang til de rigtige hjælpemidler, og at de ved, hvilke hjælpemidler der er bedst i den konkrete situation. De skal være bevidste om, hvilke konsekvenser det har for en selv og for patienten, hvis de undlader at bruge hjælpemidler. Og så handler det naturligvis om, at de er helt fortrolige med, hvordan man bruger hjælpemidlerne korrekt for at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

På Hospitalsenhed Midt arbejder forflytningsorganisationen tæt sammen med arbejdsmiljøorganisationen om at udvikle og vedligeholde en sikker forflytnings- og hjælpemiddelkultur. Forflytningsorganisationen tæller tre fuldtidsansatte – en forflytnings- og hjælpemiddelkoordinator og to forflytningsinstruktører. Dem har N09 allieret sig med i pilotprojektet, som herudover er drevet frem i et samarbejde mellem afsnittets ledelse og forflytningsansvarlige samt konsulenter fra Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø.

Løfter i flok
Som led i projektet har alle ansatte i afsnittet besvaret et spørgeskema. Svarene har blandt andet givet viden om, hvilke typer forflytninger patienterne i N09 hyppigst har behov for at få hjælp til – og hvilke gener de ansatte oplever i tilknytning til forflytninger. På den baggrund er afsnittets beholdning af hjælpemidler gennemgået, og nye er indkøbt.

Neurologisk Afsnit N09 har netop suppleret sin beholdning af hjælpemidler til forflytning. Og de ansatte har fået skræddersyet undervisning i at vælge og bruge dem. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen har sammen med observationer og analyser af forflytninger, arbejdsgange og de ansattes brug af hjælpemidler gjort det muligt at skræddersy tværfaglige undervisnings- og instruktionsseancer for alle ansatte i afsnittet.
Tværfagligheden er nemlig en vigtig løftestang for pilotprojektet. Patienterne i Neurologisk Afsnit N09 har ofte brug for hjælp til forflytning, og alle afsnittets faggrupper arbejder tæt sammen om patienterne og har derfor brug for et fælles afsæt. Hertil kommer, at en forandring i forflytnings- og hjælpemiddelkulturen får indflydelse på kerneopgaven, og det har været et vigtigt element i pilotprojektet at sikre, at patienterne oplever ensartethed i alle forflytningssituationer – uanset, hvilken faggruppe der medvirker.

I undervisningen indgår også e-læringskurset ”Gør det let – forflyt med hjælpemidler”, som Hospitalsenhed Midts hovedMED-udvalg (HMU) har gjort obligatorisk for alle personalegrupper, der arbejder med forflytning.

Personaletrivsel og kvalitet i kerneydelsen til patienterne
Pilotprojektet slutter med en ny spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte i N09. Det sker et halvt år efter undervisningsforløbene. Herefter skriver Koncern HR – Fysisk Arbejdsmiljø evalueringsrapport.
Målet er, at konceptet let skal kunne overføres som skabelon for andre afsnit både på hospitaler og i institutioner.

Projektet præsenteres på en workshop på Region Midtjyllands årlige arbejdsmiljøkonference 2. november. Workshoppen har overskriften ”Stærke relationer og samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisation og forflytningsorganisation skaber effekt”. I appetitvækkeren til workshoppen fremhæves det blandt andet, at ”godt arbejdsmiljø med både sikkerhed og trivsel fremmer, at vi kan levere høj kvalitet til gavn for patienterne”.

Hospitalsenhed Midt bidrager også til den midtjyske arbejdsmiljøkonference med et indlæg af hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Indlægget har overskriften ”Arbejdsmiljø og kvalitet – med hjerne, hjerte og vilje”. Med afsæt i Hospitalsenhed Midts organisering af forflytnings- og hjælpemiddelområdet er hans fokus, at indsatsen for kvalitetsforbedringer skal gå hånd i hånd med indsatsen for sikkerhed og trivsel.