Lavdosis-CT-skanning i stedet for røntgen af brystkassen kan måske gøre det muligt at finde flere lungekræfttilfælde på et tidligt stadium. Det tyder et forsøg fra Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, på. Dog mangler den fornødne forskning, før lavdosis-CT kan anbefales til alle hospitaler.

Opdateret 26-10-2017

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Hvert år får ca. 4.500 danskere diagnosen lungekræft. Ofte opdages kræften først i stadie tre eller fire. Derfor er lungekræft en af de mest dødelige kræftsygdomme i Danmark. Hvis det kan lykkes at opdage kræften på tidligere stadie, øges overlevelseschancerne markant. Men ofte er symptomerne ikke klare, og derfor henvises patienterne først sent til lungekræftpakke-forløb.

Patienter med symptomer på lungesygdom kan opdeles i tre grupper:
1) Patienter med alarmsymptomer på lungekræft (optræder hos ca. 1/3 af alle lungekræftpatienter)
2) Patienter med alvorlige, ikke specifikke symptomer
3) Patienter med vage symptomer

- Mens gruppe 1 og 2 kommer i kræftpakkeforløb, har vi henvist patienter i gruppe 3 til røntgenundersøgelse af brystkassen. Men man kan ikke altid stille diagnosen ud fra røntgenundersøgelse, og mange af patienterne i gruppe 3, der viser sig at have lungekræft, får derfor et langt udredningsforløb med flere undersøgelser, forklarer lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg hører under.

National beslutning om CT-skanning
Regeringen og Danske Regioner har derfor besluttet, at praktiserende læger inden årets udgang skal kunne henvise patienter i gruppe 3 direkte til CT-skanning af lungerne, fordi denne metode er bedre end røntgen. I praksis henvises der stadig til røntgen, men hospitalet kan gå direkte til CT-skanning, hvis det vurderes relevant uden ny henvisning.

I Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har man fra 2016 i stedet tilbudt, at praktiserende læger kan henvise patienter i gruppe 3 til lavdosis-CT-skanning – en CT-skanning med blandt andet mindre strålemængder og uden behov for kontrastvæske.

Både CT-skanning, som er besluttet nationalt, og lavdosis-CT, som er gennemført i Silkeborg, har til formål at diagnosticere lungekræft på tidligere stadier - for patienterne i gruppe 3, som har vage symptomer.

Store udsving i, hvor hurtigt patienter får diagnose
Dansk Lunge Cancer Gruppe har med deres årsrapport for 2016 publiceret data for, hvor mange patienter, der udredes for lungekræft på de forskellige stadier, og det er her resultaterne fra Silkeborg fremgår af 2016-tallene.

I 2016 har 830 patienter fået lavdosis-CT på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Af dem fik flere end 20 diagnosen lungekræft på et tidligt stadie. I alt fik 84 patienter diagnosen lungekræft på Diagnostisk Center i 2016.

Region Midtjylland og Kræftens Bekæmpelse sætter hurtigt forskningsprojekt i gang
Allerede før forsøget gik i gang i 2016 på Regionshospitalet Silkeborg, bad Region Midtjylland Diagnostisk Center om at gennemføre et protokolleret forskningsstudie i lavdosis-CT som en del af forsøget. Dette skete på anbefaling fra Region Midtjyllands specialeråd, som består af speciallæger inden for røntgen og lungemedicin. Dette forskningsstudie er dog endnu ikke gennemført.

Det er nødvendigt med et forskningsstudie, fordi tidligere studier viser nogle mulige udfordringer med lavdosis CT-skanning, herunder at:

1) Lavdosis-CT medfører et højt antal falsk positive – altså at der rejses mistanke om lungekræft, men yderligere undersøgelser viser, at dette ikke er korrekt – eller patienter erklæres raske efter lavdosis-CT, fordi lungecanceren ikke altid kan ses.

2) Lavdosis-CT ikke kan bruges til at konkludere endeligt, fordi billederne viser for lidt i modsætning til en fuld CT-skanning. Hvis dette viser sig rigtigt, vil patienterne ofte alligevel blive henvist til fuld CT-skanning efter lavdosis-CT – hvorfor det måske havde været relevant at henvise direkte til fuld CT-skanning med det samme.

- Vi ser meget frem til at se evidensen fra dette forskningsstudie, så vi kan udbrede den bedste og hurtigst mulige måde til at finde lungekræft på et tidligere stadie end i dag, siger Michael Braüner Schmidt.