01-12-2017

Den 1. december tiltræder Mads Skipper stillingen som ledende overlæge i Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.

Mads Skipper har allerede både viden og erfaring fra Børn og Unge, når han fra december tiltræder som ledende overlæge i afdelingen på Regionshospitalet Viborg. Han har nemlig været ansat i afdelingen igennem flere år og kender således afdelingen og dens styrker.

- En af afdelingens store styrker er kulturen. Der er vægt på fællesskabet om at gøre det bedst mulige for børnene og deres familier. Der er en utrolig god læringskultur, som er blevet etableret og båret af erfarne overlæger og ledelsen igennem mange år. Som ledende overlæge i Børn og Unge vil jeg arbejde på fortsat at sikre en god og bred afdeling med patienterne i centrum og høj kvalitet i behandlingen, siger Mads Skipper.

Mads Skipper har en ledelsesmæssig baggrund i lægepolitisk arbejde. Han har blandt andet erfaring som bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og Yngre Læger. De sidste fem år har han haft politisk hovedansvar for uddannelses- og forskningsområdet i Lægeforeningen. Derfor er en af hans ambitioner også at videreudvikle og fastholde det gode uddannelsesmiljø for alle ansatte i Børn og Unge.

Målrettet og ambitiøs på pædiatriens vegne
- Mads Skipper er en markant person i Lægeforeningen og på uddannelsesområdet. Han evner at trække udviklingsopgaver op på et strategisk niveau. Mads Skipper kommer til at stå i spidsen for udviklingen både fagligt, forsknings- og uddannelsesmæssigt, og her har han sin store styrke. Han er særdeles bevidst om, at vi kan og skal kunne tilbyde et uddannelsesmiljø i særklasse, siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, og fortsætter:

- Samtidig evner Mads Skipper at definere sigtelinjer på både kort og lang sigt. Han er et meget engageret menneske, og han er målrettet og ambitiøs på pædiatriens vegne. Man kan tydeligt mærke, at han har hjertet i afdelingen og virkelig brænder for arbejdet med børn og unge.

Mads Skipper har en ph.d. i medicinsk uddannelse med fokus på lægers videreuddannelse i en klinisk hverdag med fokus på arbejdstilrettelæggelsens betydning. Derudover har han tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger i Region Midtjylland igennem en årrække.

Uddannelsesområdet er et hjertebarn
- Samarbejdet på tværs af faggrupper og specialer er enormt vigtigt for mig. Pædiatrien er et bredt speciale med mange samarbejdspartnere, men vi har specialkompetencen i at vurdere og behandle syge børn og unge, siger Mads Skipper og fortsætter:  

- Uddannelsesområdet er et af mine hjertebørn, som jeg ser frem til at arbejde med både praktisk og ledelsesmæssigt. Jeg har allerede flere tanker om både den lægelige videreuddannelse og efteruddannelse, men jeg har også tanker om, hvordan vi kan blive endnu bedre til den tværfaglige uddannelse og udvikling.

Mads Skipper får det overordnede ansvar for at lede og udvikle Børn og Unge i samarbejde med oversygeplejerske Maria Brinck Krog. Afdelingen tæller 150 medarbejdere – heraf er 28 af dem læger.