Arkivfoto

02-11-2017

Regionshospitalet Viborg har i 2017 oplevet et markant fald i antallet af fødsler, der foregår som kejsersnit. Det betyder, at antallet af kejsersnit i 2017 indtil nu er på 16,1 procent af alle fødsler. På landsplan er gennemsnittet lige faldet til under 20 procent ifølge tal fra Det Medicinske Fødselsregister, og det er første gang siden 2003, at landsgennemsnittet er kommet under 20 procent.

I 2017 er antallet af kejsersnit indtil nu faldet til 16,1 procent af alle fødsler på Regionshospitalet Viborg, mens samme tal sidste år lå på 19,0 procent. Faldet i antallet af kejsersnit gælder både de planlagte og akutte tilfælde. Eksempelvis udgør de planlagte kejsersnit i 2017 indtil nu 7,1 procent af alle fødsler, mens tallet sidste år lå på 9,1 procent.

Det vidner om, at en ambitiøs og målrettet indsats under titlen "Styrk det nye liv" bærer frugt. Visionen for "Styrk det nye liv" er at gøre graviditet, fødsel og barsel på Regionshospitalet Viborg så ukompliceret som muligt.

Flere ukomplicerede fødsler

- Vi er meget stolte af at have bragt antallet af kejsersnit ned med næsten tre procent sammenlignet med sidste år. Det betyder, at vi nu har flere vaginale ukomplicerede fødsler end tidligere. Vi er glade hver gang, hvor vi kan undgå at operere en sund og rask kvinde, da det jo altid indebærer en potentiel risiko, siger vicechefjordemoder Kirsten Bech fra Regionshospitalet Viborg.  

Faldet i antallet af kejsersnit betyder dog ikke, at flere børn får fødselsskader. Det tal er stabilt på Regionshospitalet Viborg, selvom antallet af kejsersnit er faldende. Faktisk havde Regionshospitalet Viborg i den seneste årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler de pæneste tal på landsplan, hvad angår børnenes tilstand ved fødslen.

- Vi arbejder målrettet med, at vi kun laver kejsersnit, når det er absolut nødvendigt. Så vi afsøger alle andre muligheder, før vi tyer til kejsersnittet. Generelt er en vaginal fødsel nemlig bedre for både mor og barn. Og vores overordnede mål er at få sunde børn, raske mødre og glade familier, siger Kirsten Bech.

Mere bevægelse, flere sædefødsler og fokus på samtale

Årsagen til, at tallet er faldet, skal findes i en række forskellige initiativer, der er sat i gang under indsatsen "Styrk det nye liv", og opmærksomhed fra den kvalitetsansvarlige overlæge. Initiativerne har det til fælles, at de er sat i værk for at forbedre fødslerne og er baseret på den nyeste viden og de nyeste tendenser.

Et af initiativerne på Regionshospitalet Viborg er blandt andet et øget fokus på bevægelse i fødslen. Når den gravide bevæger sig frem og tilbage i forskellige stillinger, er det med til at skubbe barnet nedad og dermed med til at understøtte den vaginale fødsel.

I dag gennemfører Regionshospitalet Viborg også flere sædefødsler end tidligere, da undersøgelser har vist, at dette er forsvarligt, når man visiterer korrekt og følger fødselsforløbene tæt.

Derudover kommer alle gravide, der ønsker at få et kejsersnit uden faglig indikation, i dag til en samtale på Regionshospitalet Viborg, hvor ønsket om kejsersnit bliver drøftet. Til samtalen bliver den gravide grundigt informeret om mulighederne under en vaginal fødsel og konsekvenserne ved et kejsersnit. Hvis kvinden har mod på at føde vaginalt, bliver der lavet en fødselsplan, så hun og hendes partner kan gå trygt ind til forløbet.

Bedre smertelindring og mere tålmodighed

- Her på Fødeafsnittet er det vores oplevelse, at der er ved at ske et slags paradigmeskifte i samfundet. Der florerer mere og mere viden om de konsekvenser, der er ved at få et kejsersnit, som måske gør, at flere får mod på at føde vaginalt, siger Kirsten Bech.

Der er ligeledes kommet en instruks om at være mere tålmodig under en fødsel. Når forløbene trækker ud, skynder de ansatte på Regionshospitalet Viborg sig ikke længere at ty til et kejsersnit for at få barnet ud. Når det er forsvarligt, stopper de derimod op, laver fælles time-out med forældrene og afsøger alle muligheder for at fortsætte den vaginale fødsel.

Fødeafsnittet i Viborg har også arbejdet med bedre smertelindringsformer til den vaginale fødsel. Eksempelvis har de i samarbejde med anæstesi-kollegaer optimeret den eksisterende epiduralblokade, så den i dag har bedre effekt. Der er nu også mulighed for at få lattergas, da dette blev genindført på Regionshospitalet Viborg til smertelindring ved fødsler for et år siden.

Desuden er der på Regionshospitalet Viborg kommet en øget fokus på brugen af vand som redskab til at fremme den ukomplicerede fødsel. De ansatte har blandt andet fået undervisning fra en fagekspert i den nyeste viden om brugen af badekar og varmt vand til at fremme den vaginale fødsel.