Knirke Hartmann Thomsen er ny oversygeplejerske i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Endnu bedre forløb for patienterne står højest på dagsordenen – i tæt samarbejde med centerets knap 500 medarbejdere.

10-02-2017

- Diagnostisk Center skaber fremtidens sundhedsvæsen ved at tilpasse forløb til patienternes behov på tværs af specialer og i samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Det arbejde vil jeg gerne være med til og præge og glæder mig til at være en del af et center, der præsterer og har et godt ry, siger Knirke Hartmann Thomsen.

Diagnostisk Center rummer alle ni medicinske specialer og røntgen og skanning. Centeret er udnævnt til udviklingshospital i Region Midtjylland med det særlige formål at udvikle de bedst mulige forløb for patienterne.

Fra Vejle Sygehus
Den nye oversygeplejerske kommer med ti års erfaring som afdelingssygeplejerske, senest fra Vejle Sygehus, og før det i Silkeborg i Center for Planlagt Kirurgi. Erfaringen som mellemleder vil hun bruge aktivt som del af centerledelsen i Diagnostisk Center.

- Mellemledere og medarbejdere vil opleve at få en nærværende oversygeplejerske. Sammen med mine kolleger i centerledelsen vil jeg involvere og støtte de ideer, de byder ind med, så vi sammen når de fælles ambitioner for Diagnostisk Center, siger Knirke Hartmann Thomsen.

Skaber resultater
Den nye oversygeplejerske var netop tiltrådt som afdelingssygeplejerske i Diagnostisk Center, men greb muligheden, da oversygeplejerskestillingen blev ledig.

- Hun kommer med et stærkt patient- og helhedsorienteret perspektiv og har allerede vist, at hun ud fra dette perspektiv kan arbejde strategisk. Hun vil skabe resultater og er ambitiøs på vegne af Diagnostisk Center, samtidig med at hun har fokus på at inddrage medarbejderne, fortæller Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, som Diagnostisk Center er en del af.

Stillingen som oversygeplejerske er blevet ledig, fordi nuværende oversygeplejerske Helle Andersen har valgt at gå på pension.

 

Privatfoto