Patienterne er meget tilfredse, når de vurderer deres oplevelser på Hospitalsenhed Midts hospitaler. Det var de også i 2015, men endnu mere i 2016 – det viser svar fra både de indlagte og de ambulante patienter samt de fødende. 

Der er blandt andet bedre karakterer fra patienterne på områder, der er vigtige for, at hospitalsbesøgene foregår på patientens præmisser. For eksempel om det samlede forløb er godt tilrettelagt for de ambulante patienter, og om patienterne har samtaler med personalet om, hvordan de selv kan håndtere deres sygdom/tilstand. 

Det viser nye rapporter (LUP Somatik og LUP Fødende) fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Rapporterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt en stor gruppe af patienter.

På 23 ud af i alt 137 spørgsmål giver patienterne bedre karakterer i år end sidste år. Og kun på fem af spørgsmålene er der en tilbagegang i forhold til 2015.

- De nye LUP-resultater giver et solidt billede af, hvor stabile vi er i forhold til sidste år, og at patienterne vurderer os blandt de bedste både i regionen og på landsplan, konstaterer Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Solidt højt niveau  
Hospitalsenhedens hospitaler klarer flot i den store del af undersøgelsen (LUP Somatik), som flere end 10.000 patienterne har været indbudt til at svare på. Den omhandler i alt 98 spørgsmål til de akut indlagte, de planlagt indlagte og de ambulante patienter. I den undersøgelse får Hospitalsenhed Midt på 65 af spørgsmålene svar over landsgennemsnittet og de resterende 33 på landsgennemsnittet. Ingen under.

- Vi kan se, at vi især har forbedret os omkring de planlagte ambulante forløb, som vi har rigtig mange af. Det er godt, at patienterne oplever forbedringer på det område. Og så er resultaterne samtidig en cadeau til personalet. For mens spørgeundersøgelsen var i gang, brugte vi mange ressourcer på at overholde udredningsretten. Det er flot samtidig at fastholde et så højt niveau, pointerer sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fra Hospitalsenhed Midt. 

Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Positive svar må ikke give stilstand 
Patienternes svar er uundværlig viden for afdelinger og klinikker. De kan bruge patienternes vurderinger og kommentarer til at sikre, at den rette behandling og den patientoplevede kvalitet altid går hånd i hånd.

- Det er virkelig flotte tilbagemeldinger, vi har fået fra patienterne. Det må vi selvfølgelig ikke se som en mulighed for at hvile på laurbærrene. At udvikle et sundhedsvæsen på patientens præmisser, som vi er med til i Region Midtjylland, kræver konstante forbedringer og justeringer i måden, vi gør tingene på. Det er vigtigt, at vi i den proces lytter til patienterne og de fødende i dagligdagen – og ikke først på bagkant, når der offentliggøres resultater af en undersøgelse, understreger Michael Baüner Schmidt.

Det sker allerede i dag. Et konkret eksempel er for de fødende kvinder på Hospitalsenhed Midts afdeling Kvindesygdomme og Fødsler. Her viser den nye rapport LUP Fødende, at et eneste spørgsmål scorer under landsgennemsnittet på hele Hospitalsenhed Midt. Det drejer sig om smertelindring til fødende. Det er der handlet på, allerede inden svarene fra patientundersøgelserne var klar. Efter ønsker fra de fødende, har afdelingen i oktober sidste år genindført lattergas som supplement til for eksempel akupunktur og varme bade som smertelindring under fødslen.


Hospitalsenhed Midt i LUP Somatik og LUP Fødende 2016

  • Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive deltager i undersøgelsen. Neurorehabiliteringen i Hammel og Skive er ikke med. Det område har en separat undersøgelse, og det gælder også Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg (VCR).
  • Antal patienter indbudt til at svare (august-oktober 2016):
    • Planlagt indlagte: 998 – svarprocent: 74
    • Planlagt ambulante: 6.947 – svarprocent: 63
    • Akut indlagte: 2.892 – svarprocent: 52
    • Fødende: 582 – svarprocent 52.

Hent pressemeddelelse (pdf)