Foto: Agata Lenczewska-Madsen

26-10-2017

På Regionshospitalet Viborg er Neurologisk Afdeling i samarbejde med Akutafdelingen blevet udvalgt til at deltage i en ny forsøgsordning med demensvenlige hospitaler.

Som led i den nationale handlingsplan for demens er Neurologisk Afdeling i samarbejde med Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg blevet udvalgt til at være med i et nyt pilotprojekt om demensvenlige hospitaler. Tre hospitaler er på landsplan blevet udvalgt til at være med i projektet.

Nationalt Videnscenter for Demens leder projektet, som har til formål at skabe erfaringer, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg, som patienter med demens møder, når de kommer på hospitalet.

Fokus på demensvenlig indretning

Neurologisk Afdeling skal derfor sammen med Akutafdelingen i gang med at indrette afdelingerne mere demensvenligt. Samtidig skal relevante medarbejdere have et kompetenceløft, så de bedre kan støtte og håndtere patienter med demens og dermed dæmpe deres uro.

- Det er fantastisk, at vi er blevet udvalgt som et af de tre hospitaler i projektet. Der er ingen tvivl om, at den store udfordring for os er, at de fysiske rammer på hospitaler generelt ikke er demensvenlige. Derfor bliver det en spændende rejse, som vi skal på i løbet af projektet, og vi glæder vi os rigtig meget til at få styrket vores kompetencer inden for demensområdet, siger Mette Rohde, afdelingssygeplejerske i Neurologisk Afdeling.

Den overordnede plan er at optimere forløbet, når en patient med demens bliver indlagt akut. Der skal være en fokuseret indsats omkring modtagelsen af patienter med demens i Akutafdelingen. Her skal der sættes særlige tiltag i gang, som skal føres videre i den afdeling, der efterfølgende modtager patienten. Målet er, at patient og pårørende skal opleve individuelt tilpassede forløb.

Dukker, tøjdyr og robotter skal hjælpe demente patienter

- Helt konkret er der på nuværende tidspunkt planer om, at Neurologisk Afdeling sammen med Akutafdelingen skal afprøve forskellige hjælpemidler og indsatser, der kan gavne patienter med demens. Det kan for eksempel være afskærmning, særlig skiltning, forskellige former for robotdyr eller tøjdyr, som kan være med til at dæmpe angst og uro hos patienter med demens, fortæller Mette Rohde.

Derudover er der planer om, at Neurologisk Afdeling skal samarbejde mere tværsektorielt via et nyt rådgivningscenter i Viborg Kommune, der er planer om at etablere. Her kan en del af afdelingens opfølgning på patienter med demens eksempelvis foregå. På den måde bliver der automatisk etableret kontakt og overdragelse til videre kommunal opfølgning hos de kommunale samarbejdspartnere. Hensigten er hermed at få skabt gode sammenhængende forløb på tværs af sektorer for patienter med demens.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Udgangspunkt i eksisterende viden

Projektet skal tage udgangspunkt i den viden, som alle eksisterer om demensvenlig indretning. Det kan eksempelvis være viden om lyssætning, skiltning eller en systematisk tilgang til patienter med demens.

Der er afsat 6 millioner kroner til projektet, som skal foregå fra 2017-2019. Det er Nationalt Videnscenter for Demens, der har udvalgt de tre hospitaler – herunder Regionshospitalet Viborg – på baggrund af en ansøgningsrunde med en række ansøgere. Videnscentret står for konceptudvikling, projektstyring, evaluering og udbredelse.

Forsøget med demensvenlige hospitaler er en del af den nationale demenshandlingsplan 2025, som med 23 konkrete initiativer har til formål at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund.