Forskning på Region Midtjyllands stenknusningscenter i Viborg overføres direkte til klinikken. Det skaber værdi for patienterne og øger effektiviteten i behandlingen.

12-10-2017

Hver femte mand og hver tyvende kvinde danner sten i nyrer og urinveje. Langt de fleste sten forsvinder af sig selv med urinen, men sten over en vis størrelse kræver behandling og må fjernes med kikkertudstyr, der enten føres ind gennem urinrøret eller gennem huden. En anden mulighed er at knuse stenen ved hjælp af kraftige, fokuserede trykbølger (ESWL), så stykkerne bliver så små, at de kan passere naturligt gennem urinvejene.

Nyrestensknuseren på HE Midt. Arkivfoto

Regionshospitalet Viborg har Region Midtjyllands eneste nyrestensknuser. Speciallæger og specialsygeplejersker fra Urinvejskirurgi modtager knap 500 patienter om året fra hele regionen til ESWL-behandling. Afdelingen tilbyder også alle former for kirurgiske indgreb, der kan hjælpe patienterne af med stenene – og de voldsomme smerter, der følger med.

Nogle sten kan knuses – andre kan ikke
Der kan være vidt forskellige årsager til, at et menneske danner sten i urinvejene. Årsagen til stendannelsen har direkte betydning for den kemiske sammensætning af stenene. Og det er ikke alle stentyper, der kan knuses med ESWL. Det er én blandt adskillige udfordringer, lægerne står med, når de sammen med patienten skal vælge behandlingsmetode.

I samarbejde med Røntgen og Skanning har Urinvejskirurgi afprøvet en ny skanningsmetode, der har vist sig velegnet til at klassificere den kemiske sammensætning af patientens sten med stor nøjagtighed. Metoden er Dual Energy CT (DECT), hvor røntgenlægen med to forskellige CT-kanoner skanner i det samme anatomiske område og efterfølgende kombinerer de to hold datasæt, undersøgelserne giver. På den måde er det muligt at karakterisere stenens egenskaber – eksempelvis elektrontætheden.

- Sten, der skyldes højt indhold af oxalat eller syre i urinen, responderer knap så godt på ESWL som andre stentyper. De kræver forholdsvis flere ESWL-behandlinger, og færre patienter er stenfrie efter behandlingen. DECT-skanning er en skånsom undersøgelse, der viser os, hvilke patienter der kan have gavn af ESWL – og hvilke der ikke har. DECT-skanning leder os altså direkte til den bedste behandlingsmetode og optimerer derfor behandlingsplanen for patienten, konkluderer overlæge Sukru O. Topcu, Urinvejskirurgi.

Foto: Lisbeth H. Justesen, HE Midt

Sammen med lægekolleger fra sin egen afdeling og fra Røntgen og Skanning gennemførte han afprøvningen af DECT-skanning til bestemmelse af stentyper. Forskningsarbejdet fandt sted i hele 2016 og omfattede 65 patienter.

Smertebehandling: Slikkepind eller tablet under tungen
Selvom ESWL-behandling ikke er så smertefuldt som tidligere, er det stadig nødvendigt at smertedække patienten for at få et godt resultat af behandlingen. Også på dette område har Urinvejskirurgi gennemført forskningsarbejde for at finde frem til midler, der er tilstrækkeligt effektive til at lindre smerterne med de færreste bivirkninger og mindst muligt ressourceforbrug.

Forskningsprojektet sammenlignede to smertelindrende produkter, som havde det til fælles, at de ikke krævede anæstesiologisk udstyr eller overvågning og var velegnet til ambulante patienter: En tablet, som patienten lægger under tungen, og en "slikkepind". Halvdelen af patienterne blev smertedækket med tablet – den anden halvdel med slikkepind. Undervejs fik de målt blodtryk og iltmætning, og bivirkninger blev registreret.

- Tabletten (Abstral) kom bedst ud af sammenligningen. I en dosis på 100 mikrogram har den god smertestillende effekt ved ESWL-behandling. Stoffet virker forholdsvis hurtigt, og det har stort set ingen bivirkninger i modsætning til slikkepinden. Forskningsarbejdet har vist os vejen til den bedste, patientvenligste og samtidig billigste smertekontrol ved ESWL, siger Sukru Oguzkan Topcu.

Forsøget omfattede knap 200 ESWL-patienter og løb af stablen i 2014-2015.