Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var mandag den 18. september på besøg på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg, og hun var begejstret for det, som hun så og hørte.

19-09-2017

Sundhedsministerens besøg begyndte hos Børn og Unge i Viborg, hvor ministeren med stor interesse hørte om diabetesbehandling. Her hentede hun input til en kommende national diabeteshandlingsplan. Ministeren havde blandt andet valgt at besøge afdelingen, fordi de er blevet kåret som Danmarks bedste til diabetesbehandling af børn og unge af Dagens Medicin.

I Børn og Unge fik ministeren først en præsentation, som medarbejdere fra afdelingen stod for sammen med medarbejdere fra Endokrinologisk Ambulatorium og Medicinsk Afdeling, da de har et tæt samarbejde diabetesbehandlingen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var begejstret for at høre om arbejdet og havde mange spørgsmål med til de ansatte, som hun fik svar på.

Efterfølgende deltog Ellen Trane Nørby i en konsultation af diabetespatienten Julie på 14 år, som var til diabeteskontrol i Børn og Unge samme dag.

Ministeren var imponeret over, hvad hun så og hørte

Efter besøget i Børn og Unge i Viborg fortsatte sundhedsministeren til Regionshospitalet Silkeborg, hvor hun besøgte Diagnostisk Center. Her fik ministeren en velkomst af regionsrådsformand Bent Hansen, der indledte med at konstatere, at det har været en succes, at hospitalet i Silkeborg tilbage i 2007 blev udnævnt til et udviklingshospital. Herefter gav centerledelsen en præsentation af centrets arbejde med blandt andet at udvikle tværgående patientforløb, sammedagsudredning, ja/nej-klinikker og kræftpakkeforløb for okkult cancer.

Sundhedsministeren var meget imponeret over at høre om centrets arbejde, og hun spurgte blandt andet ind til, hvorfor man ikke gør som i Diagnostisk Center alle andre steder. Ligeledes spurgte hun ind til, hvordan man politisk kunne understøtte, at "Silkeborg-modellen" blev udbredt til andre.

- Jeg synes, at man ser løsninger her som er udtryk for, at man rent faktisk ser og hører hinanden, sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby blandt andet om samarbejdet på tværs.  

Efter præsentationen blev ministeren vist rundt, og her hørte hun blandt andet om indlæggelse i MO-stolen på Medicinsk Afsnit og centrets arbejde med hurtig afklaring af patienten, der modtages til indlæggelse. Endvidere hørte Ellen Trane Nørby om, hvordan kendte kroniske patienter med akut forværring har let adgang til hospitalet.

Afslutningsvist var sundhedsministeren i Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci og høre om, hvordan patienter med multisygdom bliver håndteret i et tværfagligt set up.