08-09-2017

RH Hammel Neurocenter set fra luften, juni 2017. 

I juli besluttede hospitalsledelsen at indføre ansættelsesstop på RH Hammel Neurocenter. Samtidig blev det besluttet at lukke fire af de i alt 59 senge til højtspecialiserede neurorehabiliterings-tilbud for patienter i Vestdanmark. Sparetiltagene skyldtes, at Region Nordjylland og Region Syddanmark det seneste år i knap så høj grad gør brug af neurocentrets højtspecialiserede tilbud.

Det har desværre vist sig, at juli-initiativerne ikke er tilstrækkelige. Hospitalsledelsen har derfor besluttet at lukke yderligere fire højtspecialiserede senge i Hammel.

Personalet blev orienteret torsdag middag. I alt skal Hammel Neurocenter finde 28,5 millioner kroner på budgettet for 2018, og de i alt otte lukkede senge skal bidrage til hovedparten af denne besparelse.

Besparelsen betyder, at Hammel Neurocenter må nedlægge i alt cirka 75 stillinger. Mange vakante stillinger som følge af ansættelsesstoppet betyder, at cirka 35 medarbejdere kan få andet job inden for Hammel Neurocenter, mens 40 medarbejdere skal opsiges eller omplaceres til andre stillinger i Region Midtjylland. Samtaler i den forbindelse vil finde sted i løbet af september og oktober måned.

Læs mere om baggrunden for sengelukningerne