1. januar 2012 lancerer Center of Excellence i Silkeborg i samarbejde med Silkeborg Kommune endnu et projekt, der skal forebygge unødige indlæggelser.

22-12-2011

Ved symptomer på dehydrering kan det være nødvendigt for ældre borgere at få tilført væske i drop, hvilket som regel betyder en akut indlæggelse på hospitalet.
Det er målet at kunne undgå netop denne type indlæggelser med det seneste projekt i samarbejde mellem Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg og Silkeborg Kommune.

- Projektet er - lige som de øvrige projekter i Center of Excellence - baseret på et tæt samarbejde mellem hospitalet, kommunen og de praktiserende læger, som ved opgaveoverdragelse mellem hinanden i dette tilfælde vil kunne sikre, at sårbare ældre ikke behøver at indlægges for at få væsketerapi, forklarer Kirsten Fog, projektleder for Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg.

I første omgang afprøves projektet på de midlertidige pladser på plejecentrene Gødvad og Fuglemosen, hvor beboere med behov for væsketerapi kan få besøg af hospitalets Shared Care Team fra 1. januar 2012.

I stedet for at borgeren skal indlægges på hospitalet, vil en sygeplejerske fra Shared Care Team komme ud på plejecenteret og give drop med saltholdig væske.
Derefter vil personalet på plejecenteret overtage opgaven ved at observere borgeren og tage droppet ned, når væsketerapien er afsluttet.

På den måde kan borgeren få den fornødne behandling i mere hjemlige omgivelser i stedet for at blive indlagt på hospitalet.

- Målet er at undgå, at sårbare borgere, som eksempelvis ældre og demente, skal indlægges på hospitalet. For dem vil en midlertidig plads på et plejecenter være tættere på de hjemlige omgivelser og dermed ikke så stor en forandring i deres daglige rammer, siger Vibeke Staack, chefkonsulent hos Silkeborg Kommune.

Undervejs i projektperioden, der løber til 1. januar 2014, vil tilbuddet udvides til også at omfatte behandling med antibiotika, kaliumholdig væske og blodtransfusion.