Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) besøger tirsdag den 1. november både konferencen om diagnostiske centre i Regionshuset i Viborg, og senere besøger hun Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

29-10-2011

Astrid Krag åbner en konference i Viborg om diagnostiske centre - en konference tilrettelagt af Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. På et diagnostisk center er alle de medicinske specialer samlet på en og samme afdeling. For patienterne betyder det, at specialisterne samles om patienterne og ikke omvendt. Senere på dagen - klokken 13.15 - besøger ministeren Diagnostisk Center i Silkeborg.

Ministeren har valgt at bruge dagen i Region Midtjylland. Efter åbning af konferencen i Viborg går turen til Regionshospitalet Randers bl.a. for at se på MidtEPJ og akutafdeling.

Dernæste besøger Astrid Krag Diagnostisk Center i Silkeborg med stop på Tværfaglig Dagklinik, TCI-klinikken (forbigående blodprop i hjernen), Kardiologisk SammeDagsUdredning (SDU) med CT-KAG (CT-scanning af kranspulsårerne) og Tidlig Artritklinik (kronisk leddegigt). 

Efter besøget i Silkeborg slutter ministeren dagen på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Her skal hun bl.a. se eksempler på højt specialiseret behandling.

Se program for konference om diagnostiske centre (pdf)
Se program for ministerens besøg i Region Midtjylland (pdf)