Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) var tirsdag den 1. november med til at åbne den konference om diagnostiske centre i regionsrådssalen i Viborg, som Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg har arrangeret og tilrettelagt.


Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) var med til at åbne konference om diagnostiske centre.

02-11-2011

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen bød på vegne af Diagnostisk Center og hospitalsenheden velkommen til konferencen, og udtrykte sin glæde over, at den politiske opbakning til hurtig diagnostik blandt andet kunne ses i ministerens deltagelse.

Herefter holdt Astrid Krag en tale, hvor hun blandt andet talte om den hurtige udredning ved mistanke om alvorlig sygdom som et vigtigt fokusområde.

- Der er ingen tvivl om, at Diagnostisk Center og Region Midtjylland har fat i det helt rigtige. Denne konference kan bruges til at udveksle de erfaringer, som gør, at samlingen af de diagnostiske kompetencer kan udbredes, sagde Astrid Krag.

Besøg på Diagnostisk Center i Silkeborg
Efter at have deltaget i åbningen af konferencen om diagnostiske centre i Regionshuset skulle minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, i løbet af dagen besøge tre af regionens hospitaler, blandt andet Regionshospitalet Silkeborgs Diagnostisk Center.

Efter en kort velkomst ved hospitalsledelsen, hvor cheflæge Christian Møller-Nielsen fortalte lidt om baggrunden for Diagnostisk Center, fik ministeren mulighed for at komme rundt og høre om nogle af de klinikker og funktioner, som er en del af centerets succes.

Astrid Krag lyttede undervejs meget interesseret og var imponeret af, hvad hun hørte. 

- Det er rigtigt spændende at høre om, og jeg kan se, hvor stor betydning det har, at alle specialerne er samlet under samme tag og på den måde har mulighed for at bruge hinanden, sagde hun.


Overlæge Jørgen Buhl fortalte Astrid Krag om det tætte samarbejde mellem kardiologi og radiologi i blandt andet Samme Dags Udredningen i Diagnostisk Center..


Overlæge Jørgen Buhl og minister Astrid Krag i "Hjertekammeret" på Regionshospitalet Silkeborg.


Under åbningen af konferencen om diagnostiske centre som blev holdt i Regionshuset Viborg. Fra venstre hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt, minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland.


Den danske konference om diagnostiske centre var planlagt af Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg og blev holdt i Region Midtjyllands regionsrådssal i Viborg.