Sundhedsvæsenets kvalitetsstempel gælder frem til 27. maj 2014.

16-02-2012

Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter lever op til Den Danske Kvalitetsmodels standarder for hospitalskvalitet - og de arbejder tilfredsstillende med kvaliteten i dagligdagen. Det har de to hospitaler netop fået papir på fra det landsdækkende akkrediteringsinstitut IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Et hold uvildige sundhedsfaglige kvalitetsdommere (eksterne surveyors) fra IKAS finkæmmede de to hospitalers kvalitet og kvalitetsarbejde under et eksternt survey 23. - 27. maj 2011 - et besøg, der resulterede i karakteren "Akkrediteret med bemærkninger".


Siden har de to hospitaler arbejdet med bemærkningerne fra IKAS og stillede op til et fokuseret genbesøg af to eksterne surveyors den 11. januar 2012. De eksterne surveyors sikrede sig ved genbesøget, at de to hospitaler - på skrift og i praksis - havde ændret på de områder, der var bemærkninger til, bl.a. om opdatering af instrukser; planer for beredskabsøvelser og undervisning i behandling af hjertestop og bekæmpelse af brand; at patienterne får sundhedsfaglige kontaktpersoner, og at det dokumenteres, at patienterne giver deres samtykke til behandlingen efter at have fået information herom.

Resultaterne af genbesøget overbeviste IKAS' akkrediteringsnævn om, at forbeholdet "med bemærkninger" kan slettes, så de to hospitaler nu er "Akkrediteret" - uden bemærkninger.

- Arbejdet med kvalitet er en fast del af vores daglige arbejde og dermed en løbende proces. Men selvfølgelig fylder kvalitetsarbejdet ekstra meget op til et eksternt survey. Og så er det jo dejligt, at den store indsats har båret frugt. Jeg deler helt sikkert min glæde med de mange, som har engageret sig i at bevise, at kvaliteten er i orden på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter, siger kvalitets- og forskningschef Charlotte Hjort fra Hospitalsenhed Midt.

I Hospitalsenhed Midt indgår desuden hospitalerne i Viborg og Skive. Efter eksternt survey i marts 2011 fik de også bedømmelsen "Akkrediteret med bemærkninger". I januar 2012 ændrede IKAS bedømmelsen til "Akkrediteret", efter at de to hospitaler skriftligt havde dokumenteret, at de havde fulgt op og ændret på de punkter, som IKAS havde bemærkninger til.

- Jeg er rigtig glad for, at alle fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt nu har en fælles akkrediteringsstatus. Det er et godt afsæt for det videre arbejde - og kvalitet bliver man jo aldrig "færdig" med at udvikle. Vi står bl.a. over for en stor, fælles opgave med at indføre version 2 af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som vi skal bedømmes på i næste runde i 2014, siger Charlotte Hjort.

Regionshospitalet Silkeborgs og Regionshospitalet Hammel Neurocenters akkrediteringsstatus gælder frem til maj 2014 - regnet fra den sidste dag i det første eksterne survey. Viborgs og Skives udløber marts 2014.

Alle fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt vil dog blive akkrediteret under ét som én hospitalsenhed i 2014.

Læs mere om tildeling af akkrediteringsstatus her.