Fredag den 23. marts indviede Region Midtjyllands fælles afdeling for specialtandpleje officielt lokalerne ved Regionshospitalet Viborg efter en gennemgribende renovering for to mio. kroner.


I midten hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, der i sin tale ved indvielsen roste specialtandplejen for at have håndteret alle patienter og ombygning på samme tid det seneste halve år. Til højre ses ledende overtandlæge Ole Mohr Hovgaard.

24-03-2012

- Vores mission er at være Danmarks førende og mest specialiserede afdeling for tandpleje til patienter med særlige behov. Den målsætning understøttes nu af de fysiske rammer. I takt med stigende patientantal har vores venteværelsesfaciliteter længe været alt for trange - patienter og pårørende har i stor udstrækning været nødsaget til at vente i bilerne på P-pladsen. Pladsforholdene har udgjort et problem,  ikke mindst fordi vore patienter kommer kørende fra hele Region Midtjylland og vore naboregioner i nord og syd, forklarede ledende overtandlæge Ole Mohr Hovgaard og fortsatte:

- På dage med aktivitet på to operationsstuer og 3-4 tandklinikker kommer der rigtig mange brugere hos os – ikke mindst fordi mange af vore patienter nødvendigvis må have en til to ledsagere med. Nu er venteværelsernes størrelse øget til det tre dobbelte areal,  og vi har fået afskærmede hvilepladser.
 
Regionsrådet besluttede i efteråret, at Regional Specialtandpleje måtte bruge opsparede midler til at finansiere en forbedring af de fysiske rammer i lokalerne i Søndersøparken, hvor også Regionshospitalet Viborgs Endokrinologisk Ambulatorium holder til.


Fra venstre cheflæge Christian Møller-Nielsen og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen i det nyrenoverede sterilisationsrum. Ledende overtandlæge Ole Mohr Hovgaard viser rundt.

Om renoveringen og tandplejen generelt
Renoveringen af den regionale specialtandpleje har bl.a. forvandlet to af de fire tandklinikker til dobbelt størrelse med langt bedre faciliteter til bl.a. kørestolsbrugere. Patientsengene kan nu køres helt ind på klinikken, hvor patienten med loftlift let kan flyttes til tandlægestolen. Der er kommet nyt sterilisationsrum, nye kontorer og ny personalerum, som deles med personalet fra Endokrinologisk ambulatorium.

I afdeling for Regional Specialtandpleje i Søndersøparken i Viborg udføres også tandbehandling i hel narkose. På de to operationsstuer behandles på årsbasis ca. 300 patienter, hvoraf de 125 er børn. Herudover råder specialtandplejen over en operationsstue på Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg, hvor der årligt laves ca. 150 operationer. Sidstnævnte patienter er karakteriseret ved at have særlige behov med hensyn til indlæggelse osv. Ofte er der tale om meget svækkede patienter som udover svære tandproblemer også lider af alvorlige almen sygdomme f.eks. hjertesygdomme.
 
En af de nyrenoverede klinikker, hvor der nu er dobbelt så meget plads som tidligere med meget manøvrerum til fx kørestolsbrugere.

Fakta om Regional specialtandpleje

  • Det er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der af forskellige årsager ikke kan benytte de almindelige tilbud hos praktiserende tandlæger eller hos den kommunale tandpleje.
  • Patienterne er både børn og voksne. En stor del af dem lider af udviklingshæmning, hjerneskader eller svær sindslidelse – kort sagt patienter, for hvem det at få tandbehandling kan virke uoverskueligt. Herudover er der også patienter, der pga. fx kræftbehandling får betydelige tandproblemer.
  • Den regionale specialtandpleje har ca. 25 ansatte og har base på Regionshospitalet Viborg. Herudover er der klinikker på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Holstebro - og på tre institutioner.
  • Specialtandplejen har en aftale med alle 19 kommuner i Region Midtjylland samt enkelte kommuner uden for regionen.


En af to operationsstuer i Regional Specialtandpleje.


En af de nyrenoverede tandklinikker med bl.a. nyt liftsystem i loftet.