Læge Annette Langager Høgh, Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, forsvarer sin ph.d.-afhandling "The use of secondary medical prevention after primary vascular reconstruction: Studies on usage and effectiveness"
fredag den 22. juni klokken 14.30 på Regionshospitalet Viborg, mødelokale 21-22.

07-06-2012

Fokus for Annette Høghs forskningsarbejde er patienter med forkalkning i benenes pulsårer. Ofte har disse patienter forkalkning andre steder i åresystemet og lever med betydelig risiko for livstruende hjerte-karsygdom eller amputation. Forebyggende medicinsk behandling anbefales for disse patienter med en kombination af blodpladehæmmere (fx "hjertemagnyl") samt medicin, der sænker blodtrykket og fedtindholdet i blodet.

Annette Høgh har i sit forskningsarbejde analyseret registerdata for 20761 patienter, som i perioden 1996 - 2007 for første gang fik rekonstrueret en pulsåre i benet på grund af forkalkning. Hun har undersøgt, om der var forskelle i behandlingen i forhold til alder, køn og geografi. Hendes arbejde dokumenterer, at forskelle i alder og køn blev udvisket i løbet af perioden - og at den forebyggende behandling var jævnt fordelt over hele landet og altså ikke afhængig af patientens bopæl.

Selvom den forebyggende behandling er øget i perioden, er der stadig plads til forbedringer, hvis Danmark skal leve op til internationale anbefalinger, konkluderer Annette Høgh. Konkret har hun undersøgt sammenhængen mellem brug af blodtrykssænkende midler (ACE-hæmmere og beta-blokkere) og prognosen for yderligere hjerte-karsygdom.
- Behandling af forhøjet blodtryk er kompleks for karkirurgiske patienter, men vores resultater viser, at ACE/ATII og beta-blokkere er sikre at bruge for disse patienter, påpeger hun.

Alle er velkomne til at overvære forsvaret.