Karsten F. Meng skal lede den nye, centrale driftsenhed, der får ansvaret for de regionale opgaver i den nye vareforsynings-struktur.

06-03-2012

Vareforsyningen til Region Midtjyllands hospitaler, institutioner og regionshuse vil i løbet af 2012 og 2013 blive samlet i én organisation.

Den nye organisation indeholder to krumtappe:

  • ét fælles centrallager, som afløser de nuværende centraldepoter og sterillagre på regionens hospitaler. Det nye centrallager skal dels modtage alle varer til regionen fra leverandørerne, dels sørge for at bringe varerne videre til hospitalerne. Denne opgave udliciteres til en ekstern logistikpartner via et udbud.
  • én central driftsenhed, som får ansvaret for operationelle indkøb, fakturabehandling, samarbejde med den eksterne logistikpartner og leverandørerne, reklamationer og koordinerende kundesupport. Den centrale driftsenhed, som endnu ikke har fået et officielt navn, bliver organisatorisk forankret på Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg.Som leder af den centrale driftsenhed er ansat Karsten F. Meng. Han kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske i Regionshospitalet Viborgs sterilcentral, som forsyner hospitalet med sterilt operationsudstyr og forbindsstoffer m.v.
Karsten F. Meng er uddannet intensivsygeplejerske og civiløkonom. Han er gift, har fire børn og bor i Birgittelyst ved Viborg.

- Det bliver en spændende udfordring at samle lagrene og strømline vareflowet i Region Midtjylland. Her findes et stort besparelsespotentiale, som ikke får konsekvenser for patientbehandlingen. Desuden kan det lette bestillingsprocedurerne på hospitalerne og regionshusene, siger Karsten F. Meng.

Karsten F. Meng vil i det daglige referere til kontorchefen for Økonomi & Plan, Leif P. Christensen.
- Vi glæder os til samarbejdet med Karsten F. Meng i den nye centrale driftsenhed, lyder det fra ham.

Centraliseringen af Region Midtjyllands vareforsyning blev besluttet i regionens store omstillingsplan fra 2011.