Medicinsk Diagnostisk Klinik på RH Viborg møder generelt stor accept fra patienterne, når de bliver mødt med et tilbud om ambulant udredning i stedet for at blive indlagt. På billedet er klinikkens lægefagligt ansvarlige, overlæge Svend Haahr, i fokus.

Et hurtigt, kompetent udredningsforløb i ambulant regi falder tilsyneladende i patienternes smag. Medicinsk Diagnostisk Klinik på Regionshospitalet Viborg har spurgt patienterne.

19-11-2012

"Indlæggelse" er ikke længere standardsvaret, når en praktiserende læge eller lægevagten beder et hospital om at undersøge en patient for akut sygdom. Udredningen vil i højere og højere grad ske i et hurtigt ambulant forløb hos kompetente specialister. Det forudsætter alle sundhedsplaner og hospitalsbyggerier i Danmark.

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg oprettede i januar 2012 Medicinsk Diagnostisk Klinik (MDK). Klinikken er for patienter med uspecifikke medicinske symptomer, der viser sig lige så godt at kunne udredes i et ambulant forløb som under indlæggelse.

En sådan organisering er både omkostningseffektiv og passer ind i et hospitalsvæsen med stadigt færre senge. Men først og fremmest er konceptet tænkt som et gode for patienterne, som kan få en hurtig afklaring og komme hurtigt i gang med behandlingen uden at skulle igennem en indlæggelse, som opleves mere indgribende af mange.

Et samlet godt indtryk
Men hvad siger patienterne til det nye udredningstilbud? Det har MDK undersøgt i en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor alle nyhenviste patienter i juni fik mulighed for at give deres mening til kende. MDK fik svar fra cirka halvdelen af patienterne.
95 procent af svarene vidner om, at patienternes samlede indtryk af besøget i klinikken var virkelig godt eller godt. Og at knap 88 procent var trygge ved situationen, da de tog hjem fra klinikken.

- Nogle patienter har selv knyttet kommentarer til spørgeskemaet. Af dem kan vi se, at patienterne har følt sig lyttet til og taget hånd om. Men også, at der er plads til forbedringer. Vi tager bestik af både svar og kommentarer, som er værdifulde i den løbende optimering af klinikkens tilbud, siger afdelingssygeplejerske Lene Dürr Würtz og klinikkens lægefagligt ansvarlige, overlæge Svend Haahr.

Lene Dürr Würtz tilføjer, at klinikkens personale generelt møder stor accept fra patienterne, når de bliver mødt med et tilbud om ambulant udredning i stedet for at blive indlagt. Antallet af henvisninger er da også steget støt siden klinikkens start.
- I den forbindelse er det vigtigt at fastholde de praktiserende lægers opmærksomhed på muligheden for hurtig ambulant udredning, så patienten ikke ser en indlæggelse som den eneste løsning på sit helbredsproblem, siger hun.

MDK's spørgeskema består af 10 spørgsmål, som er formuleret, så de lægger sig op ad spørgsmålene i LUP (den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser). Undersøgelsens resultater kan dermed indgå direkte i sammenligningerne over tid.

Fakta om Medicinsk Diagnostisk Klinik:
Klinikken modtager patienter til hurtig ambulant udredning for uspecifikke symptomer, fx vægttab, smerter, træthed, let feber eller med undersøgelsesresultater, som uden forklaring "falder skævt ud". Med andre ord patienter med et sygdomsbillede, der ikke entydigt peger i retning af et af de medicinske grenspecialer, fx nyremedicin. Desuden modtager klinikken patienter med tegn på blodprop i de dybe vener.
I MDK møder patienten en erfaren læge, som på baggrund af samtalen med patienten starter udredning samme dag med blodprøver, røntgenundersøgelser osv. og sætter om muligt behandling i gang. Viser udredningen behov for det, kan patienten umiddelbart henvises til andet ambulatorium eller til indlæggelse. Alternativt sendes patienten tilbage til egen læge efter endt behandling.
MDK er for patienter, der kan udredes i et forløb på maksimalt tre konsultationer.
Klinikkens kapacitet udvides i takt med behovet i Medicinsk Afdelings fortsatte bestræbelser på at omlægge behandlingen fra indlæggelse til ambulant.