Mens rengøringsassistenter og plejepersonale dygtiggør sig på skolebænken, passes deres job af ledige kolleger.

26-11-2012

Rose Nansimbi fik foden indenfor på Regionshospitalet Viborg, da nogle fastansatte rengøringsassistenter skulle have fri for at tage den etårige merituddannelse til hospitalsserviceassistent. Deres arbejde skulle jo passes, mens de var af sted - og det blev Rose Nansimbis chance. Hun blev ansat i et vikariat og er siden blevet ansat i en fast stilling som rengøringsassistent. Hun er nu fast teamafløser på etage 7 i Kvindeafsnit Y07 og Hjertemedicinsk Afsnit M27. Hun arbejder 35 timer om ugen i skiftende vagter dag, aften og weekend med rengøring og tilberedning af mad til patienterne som sine primære arbejdsopgaver.

Rose Nansimbis historie beskriver i korte træk, hvordan Hospitalsenhed Midt de seneste år har sat uddannelsesprojekter i gang med det dobbelte formål dels at øge det faste personales kompetencer, dels at skabe vikarjob til ledige.

Otte ud af ti rengøringsassistenter har fået en uddannelse
De første erfaringer med kombinerede uddannelses- og rotationsvikarordninger gjorde hospitalsenheden i 2008 på rengøringsområdet på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive. Rengøringsassistenterne har taget godt imod den etårige merituddannelse til hospitalsserviceassistent. Faktisk er uddannelsen blevet så stort et tilløbsstykke, at otte ud af ti ansatte i de to hospitalers rengøringsfunktion nu er uddannede hospitalsserviceassistenter. 19 rengøringsassistenter er netop startet på uddannelsen, og et nyt hold ventes at gå i gang til november næste år.
Uddannelsen har betydet en markant opkvalificering af de tidligere ufaglærte rengøringsassistenter. Samtidig har uddannelsen af det faste personale givet job til mange ledige vikarer, hvoraf flere efterfølgende har fået fast arbejde på et af hospitalerne - fx som Rose Nansimbi. Nogle af dem, der kom ind som rotationsvikar, har efterfølgende selv fået en uddannelse som hospitalsserviceassistent. Rose Nansimbi er også indstillet på at søge optagelse, når næste hold skal i gang.


Conni Nedergaard har taget merituddannelsen til hospitalsserviceassistent. Hun er ansat i Akutafdeling A24, hvor hun udfører mange forskellige serviceopgaver ud over, hvad rengøringsassistenter traditionelt har ansvar for.

Rengøringsfunktionen på hospitalerne i Viborg og Skive genbruger i øvrigt jobrotations-succesen, mens alle medarbejdere skiftes til at komme på et tre-dages-kursus i kommunikation og konflikthåndtering. Imens sørger ti rotationsvikarer for at holde rengøringsstandarden ved lige på de to matrikler.

Også inden for sygeplejen
Konceptet har nu bredt sig til sygeplejen. Hospitalsenheden har netop taget hul på et efteruddannelsesprojekt for i alt 25 sygeplejersker og radiografer - alle med mindst to års klinisk erfaring. Under uddannelsen, som varer 15 uger, øger de deres kompetencer i et mål, der svarer til 20 ects-point til en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Efteruddannelsesprojektet har givet vikarjob til ti ledige sygeplejersker og to radiografer frem til begyndelsen af juni 2013. Vikariaterne finansieres af Arbejdsmarkedsstyrelsens rotationspulje, og uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest og VIA UC.

Inden for sygeplejen er der desuden ansat rotationsvikarer for fem social- og sundhedsassistenter, der er i færd med eller har taget moduler af akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Hospitalsenhed Midt følger op med flere uddannelses- og rotationsvikar-ordninger inden for nye fagområder i 2013.