Hospitalsenhed Midt har godt og vel nået målet for antallet af ansatte i akutjob.

21-06-2013


En stor del af akutjobberne på HE Midt er ansat i rengøringsjob, men listen tæller også akademikere og andre faggrupper.

Målet er godt og vel opfyldt, efter at HE Midt i løbet af det seneste halve år har ansat i alt 31 ledige i akutjob. Med en målrettet indsats er det dermed lykkedes at hjælpe de mange ledige på kanten af dagpengesystemet til en ekstra chance på arbejdsmarkedet.

- Tallene viser, at vi hos HE Midt tager et socialt medansvar og er villige til at gøre en ekstra indsats for dem, som har brug for ekstra hjælp, mener HR-chef Tine Joensen.

Hjælp til ledige på kanten
Akutjobordningen blev indført i november 2012 efter en aftale mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Målet var at give ledige i risiko for at ryge ud af dagpengesystemet en ekstra chance for at komme ind på arbejdsmarkedet.
For Region Midtjylland betød aftalen en målsætning om at ansætte i alt 184 akutjobbere på regionens hospitaler og regionshuse, og ud fra en fordelingsnøgle blev HE Midts mål sat til 29 akutjobbere.
For at leve op til målsætningen har alle ledige job på HE Midts hospitaler siden november været slået op som akutjob, hvis der var tale om ansættelser på mere end tre måneder og 32 ugentlige timer. Kun lederstillinger og lægestillinger har som udgangspunkt været undtaget.

- Vi har også gjort rigtig meget for at gøre opmærksomme på ordningen internt, og ledere og fællestillidsrepræsentanter på tværs af husene har gjort en utrolig stor indsats for at bakke op, fortæller Tine Joensen.

Da tallene for hele Region Midtjylland blev gjort op pr. 31. maj var i alt 97 ledige kommet i akutjob på regionens arbejdspladser. Dermed er der fortsat et stykke op til målet på i alt 184, og særligt i det lys er Tine Joensen stolt over, at det er lykkedes HE Midt at nå over målet.

- For det har helt klart krævet en ekstra indsats af hele organisationen, erkender hun.

Rengøringsassistenter og akademikere
Til gengæld kan HE Midt glæde sig over at have givet i alt 31 langtidsledige en chance for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Også selv om en del af stillingerne har været tidsbegrænsede.

- Vi har fået en masse kvalificerede medarbejdere, som er med til at gøre et vigtigt stykke arbejde for os. Vi har ikke oprettet ét eneste job, som vi ikke havde brug for, understreger Tine Joensen.

Blandt de 31 akutjobbere er naturligvis en del rengøringsassistenter, men listen tæller også AC-fuldmægtige, ernæringsassistenter og ergoterapeuter. Størstedelen af ansættelserne er sket på RH Viborg, men også i Silkeborg og Hammel er der ansat akutjobbere.

Akutjobordningen udløber den 1. juli, og derfor ophører den ekstraordinære indsats på HE Midt også. Men det betyder ikke, at de ledige fremover skal afholde sig fra at søge job i hospitalsenheden, understreger Tine Joensen.

- De vil selvfølgelig blive vurderet på lige fod med alle andre ansøgere, lover hun.