De runde p-pladser ved Heibergs Allé er spærret af og i løbet af de kommende uger lukkes også selve vejen.

18-09-2013


Heibergs Allé lukkes for trafik til og fra Gl. Århusvej. Hospitalets patienter, gæster og medarbejdere henvises i stedet til at benytte den nordlige ende af Heibergs Allé med indkørsel fra rundkørslen ved Dumpen eller indkørslen til det nye p-hus via Pakhusvej. Samtidig etableres en ny midlertidig smutvej (den orange streg) med udkørsel fra p-huset til Gl. Århusvej. Klik på billedet for at se det i større version.

Brug det nye p-hus.

Sådan lyder opfordringen til patienter, besøgende og medarbejdere på Regionshospitalet Viborg forud for et omfattende kloakarbejde, som gør det nødvendigt at lukke den sydlige del af Heibergs Allé og parkeringsarealerne langs vejen. Allerede i dag er de runde p-pladser blevet spærret, og senere på måneden vil også selve vejen blive lukket for trafik.

Lukningen betyder samtidig, at man ikke længere vil kunne køre ind til hospitalet fra Gl. Århusvej men i stedet skal benytte indkørslen via den nordlige del af Heibergs Allé fra rundkørslen ved Dumpen eller indkørslen til p-huset fra Pakhusvej.

Se kort over parkeringsmuligheder her.


Regionshospitalet Viborg, som det skal se ud, når det nye Akutcenter Viborg står færdigt i 2016. (Visualisering: Projektgruppen Viborg)

Lukket frem til 2016
Det er det forestående byggeri af Akutcenter Viborg, som nu begynder at påvirke dagligdagen på Regionshospitalet Viborg.

Læs mere om det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg.

På grunden, hvor det nye akutcenter skal bygges, ligger blandt andet et 700 kubikmeter stort regnvandsbassin, som skal fjernes og erstattes med det nye regnvandsbassin mellem Gl. Århusvej og Søndersø. Samtidig skal de store kloakledninger under Heibergs Allé inden byggeriets start udskiftes med nye og større kloakrør, som kan lede spildevandet væk fra området. Arbejdet er en del af en gennemgribende renovering af Energi Viborg Vands spildevandssystem og ventes afsluttet på grunden til marts 2014.

Til den tid tager jordarbejderne så over, når grunden skal oprenses forud for det egentlige byggeri af Akutcenter Viborg i slutningen af 2014.

Dermed vil grunden syd for hospitalet altså være fyldt med entreprenørmaskiner og håndværkere helt frem til indvielsen af det 22.000 kvadratmeter store akutcenter i slutningen af 2016. Og i samme periode vil Heibergs Allé være lukket for trafik til og fra Gl. Århusvej.

Parkering og alternative ruter
For hospitalets medarbejdere, patienter og besøgende betyder lukningen af Heibergs Allé og parkeringspladserne, at de i stedet må benytte hospitalets øvrige parkeringspladser.

Patienterne henvises til at benytte parkeringskælderen med indkørsel via den nordlige del af Heibergs Allé fra rundkørslen ved Dumpen.
Samtidig kan patienterne naturligvis – ligesom medarbejderne – benytte de 680 pladser i det nye p-hus med indkørsel fra enten Toldbodgade eller den nordlige del af Heibergs Allé.

Fra p-huset vil der desuden blive etableret en ny midlertidig og ensrettet udkørsel til Gl. Århusvej. Den såkaldte smutvej vil strække sig fra p-huset og syd om behandlingsbygningen, hvor den slår et knæk, inden den støder på Gl. Århusvej ved den vandrette elevator. Her kan bilisterne svinge til højre og fortsætte ad Gl. Århusvej mod syd.