Fra årsskiftet får ledende overlæge Larry Højgaard Kristiansen og oversygeplejerske Bente Dam ansvaret for Akutafdelingen ved Hospitalsenhed Midt. Den nye akutafdeling og de i alt 207 medarbejdere skal sikre hurtige og optimale forløb for alle akutte patienter.

Fra 1. januar 2014 er de i alt 207 medarbejdere i Hospitalsenhed Midts nye, fælles akutafdeling klar til at yde hurtig og kompetent hjælp til de akutte patienter, uanset om de melder sig på Regionshospitalet Viborg eller på akutklinikkerne i Silkeborg og Skive.

27-12-2013

Hent pressemeddelelsen som pdf

For Akutafdelingen bliver opgaven at kombinere kravet om hurtig udredning og behandling med kravet om høj kvalitet og hensigtsmæssige patientforløb.

- Vi arbejder allerede i dag ud fra et koncept om, at patienterne skal være tilset af en speciallæge inden for en time og have fået skitseret et behandlingsforløb efter fire timer. Når vi efter nytår er én samlet afdeling, vil vi kunne skabe et fagligt miljø, hvor alle ekspertiser er samlet omkring de akutte patienter, så vi endnu bedre kan efterleve kravet om høj kvalitet, vurderer oversygeplejerske Bente Dam.

Hun udgør sammen med ledende overlæge Larry Højgaard Kristiansen ledelsen af den nye akutafdeling, som er en sammensmeltning af flere afsnit på Hospitalsenhed Midt: Akutafsnit A24, Skade-Modtageafsnittet i Viborg, akutklinikkerne i Silkeborg og Skive, Hospitalsvisitationen og Centralsekretariatet.

Akutafdelingen rummer såvel læger og plejepersonale som fysio- og ergoterapeuter, sekretærer og serviceassistenter og kan samtidig trække på hospitalets øvrige specialister døgnet rundt. Sammen skal de tage hånd om alle akutte patienter, bort set fra fødende, børn med behov for akut medicinsk behandling og akutte hjertepatienter.

Afdelingens fysio- og ergoterapeuter og serviceassistenter løser desuden en række behandlings- og serviceopgaver på hospitalet.

Hurtigt hjem – hurtigt rask
Akutafdelingen er blevet til på baggrund af Region Midtjyllands akutplan, som kræver hurtigere udredning, hurtigere tilsyn af speciallæge og behandlingsplan inden for fire timer. Og med tid som en afgørende faktor kommer også kravet om et vist ”flow” i Akutafdelingen. Målet er derfor altid at få patienterne sendt videre - enten til relevant behandling på en anden hospitalsafdeling eller hjem uden indlæggelse.

- Al erfaring viser, at jo kortere tid, patienterne er indlagt, jo hurtigere kommer de tilbage til deres normale aktivitets- og helbredsniveau, forklarer Larry Højgaard Kristiansen.

Derfor vil Akutafdelingen få et hidtil uset fokus på samarbejdet med sundhedsfaglige personer uden for hospitalerne. Fremover vil flere patienter kunne opleve, at mere behandling foregår i deres eget hjem og i et samarbejde mellem eksempelvis praktiserende læger, kommunernes plejepersonale og hospitalets fagfolk.

- Vi har et fælles mål om at hjælpe patienterne bedst muligt gennem deres sygdom, og derfor er det helt afgørende, at vi kan samarbejde på tværs af både faggrænser og de regionale og kommunale skel, siger Bente Dam.

Forberedelse til Akutcenter Viborg
Etableringen af den nye akutafdeling er samtidig en del af de indledende øvelser forud for indflytningen i det kommende Akutcenter Viborg, som skal være færdigt i slutningen af 2016. Den 22.000 kvadratmeter store tilbygning til Regionshospitalet Viborg skal ud over en række andre funktioner også rumme den samlede akutafdeling.

- Nu får vi lige et par år til at lære vores nye organisation rigtig godt at kende, før vi skal flytte i nye rammer. Men vi ser frem til at rykke ind i et hus, som er skræddersyet til den måde at arbejde på, fortæller Larry Højgaard Kristiansen.

Yderligere oplysninger:
Ledende overlæge Larry Højgaard Kristiansen, Akutafdelingen,
Mobiltlf. 6021 1289
Oversygeplejerske Bente Dam, Akutafdelingen,
Mobiltlf. 2213 4390
Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt
Mobiltlf. 2098 5601