Raymond Kolbæk er ansat som forskningslektor ved Center for Sygeplejeforskning i Viborg, hvor han skal være med til at styrke indsatsen inden for klinisk sygeplejeforskning.

22-08-2013

Hent pressemeddelelse (pdf)

Forskning i sygepleje er afgørende, hvis vi skal udvikle og styrke plejepersonalets indsats over for patienter og borgere. Det mener 57-årige Raymond Kolbæk, som netop er ansat som forskningslektor ved Center for Sygeplejeforskning i Viborg. Centret, der blev etableret i 2005 som kontraktcenter i et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt, Sundhedsfaglig Højskole i VIA University College og Deakin University i Melbourne, Australien, har til formål at bygge bro mellem uddannelse i sygepleje, klinisk sygepleje og klinisk sygeplejeforskning.

For den nyansatte forskningslektor er der ingen tvivl om, at forskning i sygepleje er vigtig på samme niveau som lægefaglig forskning i sygdomme.

- Hvor lægen har ansvaret for at behandle sygdommen, har sygeplejersken ansvar for at sikre den bedst mulige pleje til patienten. Sygepleje er som behandling en omkostningstung aktivitet i sundhedsvæsenet, og viden om hvilken sygepleje, der virker bedst, kan derfor være med til at give mest kvalitet for skattekronerne, forklarer Raymond Kolbæk.

Et vigtigt område inden for sygeplejeforskning er den patientnære forskning, hvor man undersøger, hvordan patienten oplever, reagerer på og lever med sin sygdom. Den type forskning adskiller sig ofte fra traditionel medicinsk forskning, som typisk måler konkrete talværdier, og derfor er der brug for andre forskningsmetoder inden for sygepleje. Men resultaterne er lige så vigtige og nyttige, mener den nye forskningslektor.

Raymond Kolbæk bor privat i Viborg. Han blev sygeplejerske i 1982, tog sygeplejefaglig diplomeksamen i 1989, blev kandidat i sygeplejevidenskab i 1995 samt ph.d. fra Københavns Universitet i 2013. Gennem sin karriere har Raymond Kolbæk bl.a. undervist studerende og sygeplejersker på grund,- efter- og videreuddannelsesniveau. Ligesom han har deltaget i flere store forsknings- og udviklingsprojekter, publiceret i faglige tidsskrifter og skrevet lærebogskapitler om anvendelsen af it i sundhedssektoren.

I Center for Sygeplejeforskning skal Raymond Kolbæk bl.a. forske i patienters brug af it og sociale medier, i deres håndtering af sygdom og i plejepersonalets brug af it i sygeplejen. Han skal fortsat undervise, vejlede studerende og lave forsknings- og udviklingsarbejde inden for VIAs sundhedsområde.

Læs mere om Center for Sygeplejeforskning her.