Steen Olesen bliver ny afdelingsleder i Ortopædkirurgisk Afdeling.

22-03-2013Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg har rekrutteret sin nye ledende overlæge fra egne rækker. I stillingen er ansat nuværende overlæge og fagligt ansvarlige for håndkirurgien Steen Olesen.
Den nyudnævnte ledende overlæge får fra 1. april det overordnede ledelsesansvar for Ortopædkirurgisk Afdeling sammen med afdelingens oversygeplejerske, Lene Rindom.

Ud over ledelsesopgaven i Ortopædkirurgisk Afdeling får Steen Olesen desuden vigtige opgaver i relation til det kommende Akutcenter Viborg. Han bliver en af nøglepersonerne, der skal være med til at planlægge ibrugtagningen i 2016 og udvikle nye arbejdsgange og samarbejdsformer til glæde for de akutte hospitalspatienter. Akutcenter Viborg skal modtage akutte patienter fra Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner til hurtig og kompetent udredning i et behandlerteam, der arbejder på tværs af fag og specialer. Det 22.000 kvadratmeter store akutcenter er en del af Regionshospitalet Viborgs omfattende ud- og ombygning til 1,15 mia. kroner, finansieret af regeringens kvalitetsfondsmidler og Region Midtjylland.

Steen Olesen er 53 år. Han afsluttede sin lægeuddannelse ved Aarhus Universitet i 1994. Han fik autorisation som speciallæge i ortopædisk kirurgi i 2004. Samme år blev han ansat som afdelingslæge på Ortopædkirurgisk Afdeling i Viborg og har arbejdet her siden da - fra 2006 dog som overlæge. I alle årene har han overvejende været beskæftiget inden for håndkirurgi.

Den nye ledende overlæge er en samarbejdets mand, som prioriterer medinddragelse af medarbejdere og samarbejdsparter højt. Han har beklædt talrige tillidsposter på alle niveauer fra reservelægerådsformand til formand for specialerådene i Region Midtjylland. På Regionshospitalet Viborg har han bl.a. markeret sig som formand for overlægerådet og tillidsmand for overlægerne. I en årrække har han desuden haft hvervet som den ene af hospitalets to uddannelseskoordinerende overlæger for den lægelige videreuddannelse.

- Ortopædkirurgisk Afdeling skal fortsat udvikle sig som en fagligt stærk afdeling med akutfunktion for den midterste del af Region Midtjylland. Samtidig skal afdelingen stadig modtage et stort antal patienter til planlagt behandling af høj kvalitet, siger den nyudnævnte ledende overlæge.

Privat bor Steen Olesen i Løgstrup ved Viborg sammen med hustruen Lotte, der er lægesekretær på samme afdeling. Fritiden går med afslapning hjemme eller i sommerhuset ved Skive Fjord - og en løbetur i ny og næ for motionens skyld.

Steen Olesen afløser Christian Pedersen, som forlader afdelingen i Viborg til fordel for et tilsvarende job på Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Fakta om Ortopædkirurgisk Afdeling:

  • Afdelingen behandler patienter fra Viborg og Skive Kommuner samt akutte patienter fra Silkeborg Kommune. Afdelingen samarbejder med Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, bl.a. om skulderkirurgi.
  • Afdelingen rummer to sengeafsnit, et ambulatorium, skadestue og centralt modtageafsnit. Afdelingen har ansvaret for akutklinikkerne i Silkeborg og Skive.
  • Afdelingen har et årligt budget på 119 mio. kroner og cirka 200 medarbejdere ansat.