Det er et velkendt ansigt, der 1. maj tiltræder stillingen som servicechef på Hospitalsenhed Midt.

14-03-2013

Mette Toftdahl, 47, har gennem de seneste fire år været afdelingssygeplejerske og leder af skadestue, modtagelse og hospitalsvisitation samt af de to akutklinikker i Skive og Silkeborg.

I to år – frem til 2007 – var hun afdelingssygeplejerske for skadestuen/modtagelsen på Regionshospitalet Silkeborg. Derudover har hun tidligere arbejdet som sygeplejerske på det daværende Skive Sygehus og som sygeplejerske på blandt andet Intensiv Afdeling, Anæstesiafdelingen og Kardiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Mette Toftdahl har således et indgående kendskab til mange af funktionerne i Hospitalsenhed Midt. Hun har otte års erfaring som leder og er desuden i gang med en Master i Offentlig Ledelse.

Som ny servicechef kommer Mette Toftdahl til at stå i spidsen for den omlægning af driftsområdet, som efter planen træder i kraft 1. september 2013. Her bliver de nuværende driftsfunktioner centraliseret i en fælles serviceafdeling. Drifts- og serviceområdet omfatter blandt andet rengøring, intern og ekstern transport, centraldepot, centralkøkken, kantine samt Oplysning/Information.

- Serviceafdelingen spiller en vigtig rolle i, at de kliniske afdelinger kan levere ydelser af høj kvalitet til gavn for borgerne. Ved at have en serviceorienteret driftsorganisation kan vi bedst muligt understøtte det sammenhængende, gode patientforløb. Jeg glæder mig til at være med til at løfte de nuværende driftsfunktioner til en velfungerende serviceafdeling på tværs af hele hospitalsenheden, siger Mette Toftdahl.

I løbet af sit arbejdsliv har Mette Toftdahl endvidere prøvet kræfter med det private erhvervsliv i stillinger som ambulanceansvarlig hos Falcks redningskorps og som produktspecialist hos medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline.

Mette Toftdahl bor i Viborg med sin mand, Jens Jørgen, der er praktiserende læge. Tilsammen har de fem børn i alderen 16-27 år.