Indlagte kræftpatienter lærer af hinanden og giver hinanden støtte og omsorg. Det viser en ny ph.d.-afhandling om kræftpatienters samspil under et hospitalsophold.

01-08-2013

Samværet med andre, ligestillede patienter har stor betydning for indlagte kræftpatienter. Det er det primære budskab i ph.d.-projektet "A companionship between strangers - Patient-patient interaction in oncology wards", som lektor, cand.cur. Lene Søndergård Larsen, Center for Sygeplejeforskning - Viborg, netop har afsluttet.

Lene Søndergård Larsen har i sit forskningsarbejde observeret 85 indlagte kræftpatienter på Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital - og interviewet de 20.

Overvejende gav kræftpatienterne udtryk for, at de oplevede samspillet med andre patienter positivt. De betragtede ligestillede patienter som en ressource til information, menneskelig støtte og fysisk hjælp.

De fik forståelse og lærte af at dele viden indbyrdes om deres sygdom og behandlingsforløb, og de kunne supplere informationen fra sundhedspersonalet ved at fortælle om deres egne erfaringer, som dermed også fik værdi for andre. I takt med, at patienterne kom tættere på hinanden, blev det naturligt at vise menneskelig omsorg og medfølelse for medpatienten og at hjælpe hinanden på forskellig vis. Desuden satte patienterne pris på almindeligt godt selskab under hospitalsopholdet.

Til tider oplevede de indlagte kræftpatienter dog også medpatienterne som en følelsesmæssig belastning. Det var svært at flygte fra medpatienternes selskab. Nogle kom i en situation, hvor de valgte at tie med information i samtaler med sundhedspersonalet, fordi medpatienterne kunne høre alt, hvad der foregik.

Alligevel tilkendegav 18 ud af de 20 interviewede patienter, at de foretrak at være indlagt på en stue med flere patienter, når de ellers var friske nok til at have samspil med andre.

-----

Ph.d.-projektet "A companionship between strangers - Patient-patient interaction in oncology wards" udgår fra Sektion for Sygepleje, Health, Aarhus Universitet.

Betydningen af samspillet mellem indlagte patienter er et område, der til dato er forsket meget lidt i. Indirekte er Lene Søndergård Larsens forskningsresultater også et bidrag i den aktuelle debat om indretningen af fremtidens hospitaler - omend formålet med projektet var et ganske andet, nemlig at belyse patientens rolle som en ressource for medpatienterne.

Lene Søndergård Larsen forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 9. august 2013 klokken 13.00 på Aarhus Universitet, Søauditoriet, Bartholins Allé, Bygning 1252. Alle er velkomne.