Fem patienter, der i 2013 på Regionshospitalet Viborg eller Regionshospitalet Silkeborg fik taget celleprøve fra skjoldbruskkirtlen, er indkaldt til fornyet undersøgelse. En kvalitetskontrol har rejst tvivl om, hvorvidt de fem patienter fik det rigtige svar på celleprøven i første omgang.

27-02-2014Hent pressemeddelelse som pdf

En særlig undersøgelsesmetode af finnålsbiopsier fra skjoldbruskkirtlen, som er udført på Patologisk Institut ved Regionshospitalet Viborg, kan være medvirkende til fejldiagnoser på baggrund af celleprøver fra skjoldbruskkirtlen. En stikprøve af 100 celleprøver (fra i alt 87 patienter) fra 2013 har vist, at fem patienter har celleforandringer, som kan være tegn på kræft, selvom de først fik et andet svar.

- Det er en meget beklagelig situation, og vi er kede af, at vi måske ikke har givet patienterne det rigtige svar fra starten, siger lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Christian Møller-Nielsen.

Da det for en uge siden stod klart, at der var uoverensstemmelse i de fem patienters analysesvar, blev de kontaktet telefonisk med det samme. Allerede dagen efter havde fire af fem været til fornyet undersøgelse på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Silkeborg, og alle fem patienter er siden blevet undersøgt på Aarhus Universitetshospital.

Herudover er yderligere 11 af de 87 patienter kontaktet med tilbud om ny vurdering af skjoldbruskkirtlen. Det sker, fordi patologerne havde for lidt cellemateriale til en ny analyse.

- Patienternes første prøvesvar viste, at der ikke var unormale celler. Så det drejer sig udelukkende om muligheden for at blive undersøgt igen, så vi kan være helt sikre. Man kan godt sige, at vi både går med livrem og seler, men selv den mindste tvivl skal altid komme patienten til gode, forklarer Christian Møller-Nielsen.

Kontrolanalyser på yderligere prøver
Patologisk Institut på Regionshospitalet Viborg får de kommende uger hjælp fra patologer fra Aarhus Universitetshospital til kontrolanalyse af yderligere 169 celleprøver fra skjoldbruskkirtler. De 169 prøver stammer fra i alt 150 patienter.
 
- Vi ved nu, at det er i en begrænset periode fra december 2012 til nu, der kan være sket analysefejl. I den periode har vi haft en enkelt overlæge i patologi til denne specifikke diagnostik. Samtidig har vi til nogle prøver benyttet en særlig udfordrende analysemetode. Vi er gået væk fra metoden i november 2013, men for at komme helt til bunds, vil vi have en ny analyse af samtlige prøver fra december 2012 og frem til nu. Risikoen er jo, at der kan være flere patienter, som måske ikke har fået korrekt svar, forklarer Christian Møller-Nielsen.

Han garanterer, at patienterne straks hører fra Regionshospitalet Viborg eller Regionshospitalet Silkeborg, hvis der er uoverensstemmelse. Det vil ske inden for de næste ca. seks uger, hvor patologer fra Aarhus Universitetshospital løbende melder svar tilbage på de 169 celleprøver.

- Der må ikke være tvivl for vores patienter. Hvis vi ikke undersøger prøverne igen, risikerer vi, at nogle går rundt med en sygdom i skjoldbruskkirtlen, som ikke er blevet diagnosticeret, siger Christian Møller-Nielsen.

Det er almindeligt kendt, at analyser af finnålsbiopsier fra skjoldbruskkirtler er meget vanskelige at lave og tolke. Med baggrund i de fejl der har vist sig, lægger Hospitalsenhed Midt derfor op til, at opgaven fremadrettet samles på kun et eller to steder i Region Midtjylland. Det vil betyde mange prøver og dermed stor erfaring og ekspertise de få steder, hvor celleanalyserne laves. Foreløbig får Patologisk Institut på Regionshospitalet Viborg analyseret alle nye prøver hos patologer på Aarhus Universitetshospital.

Baggrund for sagen
I november 2013 blev der konstateret fejl i to patienters celleprøver fra skjoldbruskkirtlen. Første prøve havde ikke vist tegn på kræftceller, men andre symptomer på sygdom hos de to patienter afslørede kræft, og patienterne kom i behandling. Celleprøverne blev derfor kontrolleret igen, og kontrolanalysen viste tegn på kræftceller, hvilket ikke var blevet konstateret ved første analyse.

De to fejl betød, at Hospitalsenhed Midt satte en stikprøve i gang af de første 100 skjoldbruskkirtel-celleprøver fra 2013. De 100 prøver stammer fra i alt 87 patienter. Af dem var der altså fem, hvor den nye analyse viste forandringer, som har givet anledning til, at patienterne er blevet undersøgt på hospitalet igen.


Yderligere oplysninger:
Lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601 – christian.moeller-nielsen@midt.rm.dk

Foto
Celleprøve under mikroskop (download foto)
Foto: Hospitalsenhed Midt

Fakta / information
• Hospitalsenhed Midt har oprettet telefonisk ”hotline” for de patienter/pårørende, der måtte have spørgsmål til ifm. celleprøver fra skjoldbruskkirtlen.
Telefonerne svares på hverdage kl. 8.00-15.00.
Regionshospitalet Viborg: 7844 1110.
Regionshospitalet Silkeborg: 2365 1032 / 2927 0344.

• Hospitalsenhed Midt er klar til at hjælpe patienterne med at anmelde fejlen til Patientforsikringen, som herefter afgør, om de kan få tilkendt erstatning.

• Kræft i skjoldbruskkirtlen er en relativ sjælden kræftform, der oftest er langsomt voksende og med gode prognoser. Langt de fleste knuder i skjoldbruskkirtlen er godartede. Læs mere om det på sundhed.dk.