Patienternes indlæggelsesforløb i hospitalet skal være effektivt og sikkert. Derfor iværksætter Hospitalsenhed Midt en ambitiøs indsats, der skal reducere ventetid ved hjælp af redskaber, som har skabt gode resultater på amerikanske hospitaler. Den rigtige patient skal have den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt, lyder ambitionen.

12-03-2014

- Det er vores ambition, at patienterne ikke skal opleve unødig ventetid på diagnostik og behandling på hospitalet. Hospitalsenhed Midt vil som noget nyt mindske ventetiden ved at personalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser samt planlægge patienternes forløb på timebasis, siger sygeplejefaglig direktør ved Hospitalsenhed Midt, Tove Kristensen.
 
Indsatsen på Hospitalsenhed Midt er en del af et større projekt kaldet Sikkert Patientflow, hvor i alt 11 hospitaler fra de fem regioner deltager. Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tryg Fonden står bag Sikkert Patientflow, som løber frem til udgangen af 2015.

Tavlemøder til gavn for patienterne
Et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe ventetiden og fjerne flaskehalse er daglige tavlemøder på afdelingerne og såkaldte kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her sammenholder personalet historiske oplysninger om udskrivninger med forudsigelser om indlæggelser og udskrivelser. Det skaber bedre overblik over patienternes forløb.
 
- Historiske erfaringer på et sygehus kan udnyttes bedre. For eksempel ved vi, at folk typisk bliver indlagt mandag og onsdag, men ikke så meget tirsdag, og at de ankommer efter frokost. En simpel viden, som skal udnyttes til den rigtige bemanding på det rigtige tidspunkt. Sker det, vil patienterne opleve mindre ventetid, da personalet kan tilpasse denne viden til driften, fortæller Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som er tovholder på Sikkert Patientflow.

Gode erfaringer fra USA
En række amerikanske hospitaler har gennem flere år brugt tavlemøder og kapacitetskonferencer til at forudsige den daglige gang og mulige flaskehalse, hvilket har skabt gode resultater. Udover kortere ventetid er patientsikkerheden blevet styrket og driften mere forudsigelig.

De 11 projektsygehuse:
Region Hovedstaden: Hvidovre Hospital
Region Sjælland: Holbæk Sygehus, Køge Sygehus og Slagelse Sygehus
Region Syddanmark: Kolding Sygehus
Region Midtjylland: Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsenhed Midt (Viborg), Hospitalsenhed Randers og Hospitalsenhed Vest (Herning)
Region Nordjylland: Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel