Birgitte Egholm Jacobsen (48) fra Herning bliver 1. marts 2014 oversygeplejerske og dermed en del af ledelsen på Hospitalsenhed Midts ortopædkirurgiske afdeling på Regionshospitalet Viborg.

29-01-2014

Hent hele pressemeddelelsen som pdf

Som oversygeplejerske kommer Birgitte Egholm Jacobsen til at udgøre afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Steen Olesen. De har ansvaret for driften af Ortopædkirurgisk Afdeling med godt 160 medarbejdere og et årligt budget på ca. 90 mio. kroner.

Den kommende oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling kommer til Viborg fra en stilling som klinisk koordinator på Hospitalsenheden Vests Gødstrup-byggeri. Erfaringerne med planlægning af hospitalsbyggeri og de forandringer, det fører med sig for patienter og medarbejdere, bliver der også brug for i Viborg, hvor forberedelserne til det nye Akutcenter Viborg er i fuld gang. Det 22.000 kvadratmeter store akutcenter er en del af Regionshospitalet Viborgs omfattende ud- og ombygning til 1,15 mia. kroner, og her spiller også Ortopædkirurgisk Afdeling en vigtig rolle.

- Ud over de mere almindelige ledelsesmæssige opgaver er det også en stor og spændende udfordring at skulle medvirke til at skabe nye rammer og forløb for de akutte ortopædkirurgiske patienter i Viborg. Vi skal skabe en god sammenhæng for patienterne, når de kommer fra Akutafdelingen og ind på Ortopædkirurgisk Afdeling. Og samtidig skal vi fortsat udvikle forløbene for de patienter, der kommer til planlagte operationer, siger Birgitte Egholm Jacobsen, der bl.a. har stået bag workshop på borgermøde vedr. Gødstrup-byggeriet.

Birgitte Egholm Jacobsen har solid erfaring med både ledelse og de helt klinik- og patientnære opgaver inden for flere specialer. Hun har været afdelingssygeplejerske i både Skejby, Silkeborg og Herning.

Før hun blev afdelingssygeplejerske arbejdede hun i en periode på Intensivafsnittet på Regionshospitalet Viborg. Senest har hun bl.a. være projektleder på et stort, randomiseret forskningsprojekt vedr. hjerterehabilitering, arbejdet som kvalitets- og udviklingskonsulent på Medicinsk Afdeling på hospitalet i Herning og taget en masteruddannelse i kvalitet og ledelse (MPQM).

- Jeg har mange konkrete værktøjer og erfaringer, som klæder mig på til opgaven i Ortopædkirurgisk Afdeling. Jeg brænder for at være med til fortsætte udviklingen af afdelingen, så vi bliver ved med at videreudvikle både kerneydelserne og sammenhængen i de forløb, patienterne er igennem med os som medspiller, forklarer den nyudnævnte oversygeplejerske.

Birgitte Egholm Jacobsen er 48 år og uddannet fra Silkeborg Sygeplejeskole i 1991. Hun afsluttede sin masteruddannelse fra Syddansk Universitet i 2010. Privat bor hun i Herning med sine tre børn på 9, 18 og 20 år.

Fakta om Ortopædkirurgisk Afdeling:
• Afdelingen behandler patienter fra Viborg og Skive kommuner. Afdelingen samarbejder med Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, bl.a. om skulderkirurgi.
• Afdelingen rummer et ambulatorium samt to sengeafsnit med i alt 41 senge.
• Afdelingen har årligt ca. 22.000 ambulante besøg og foretager ca. 5.000 operationer.
• Afdelingen har et årligt budget på ca. 90 mio. kroner og har 163 medarbejdere ansat.

Foto: Mark Dyer /Regionshospitalet Herning