Jubilæet blev markeret med kagemand til patienter og personale - og med en billedudstilling, der får lov at stå frem til midten af august.

12-06-2014

12. juni rundede Regionshospitalet Viborg et halvskarpt hjørne. 125 år var gået siden indvielsen i 1889.

”Sygehus for Viborg Amt og By” blev opført på Regionshospitalet Viborgs nuværende matrikel i et samarbejde mellem amtet og byen. Amtet betalte 114.000 kroner af byggeudgifterne - og kommunen 57.000 kroner.
Pengene rakte til et sygehus med plads til 52 medicinsk-kirurgiske patienter plus 16 patienter isoleret i en epidemiafdeling. Forinden måtte Viborg klare sig med et tarveligt og utidssvarende sygehus med 20 senge i Grønnegade. Overlægen ved dette sygehus, Peter Wilken Heiberg (afbildet på busten ovenfor), udførte et ihærdigt ”lobbyist-arbejde” for at få amtets og byens byggeplaner gjort til virkelighed, og han var selvskreven til overlægestillingen på det nye sygehus. 125 år under forvandlingens lov
De første 125 år har været én stor forvandlingsproces. Sygehuset har i alle årene været lokalbefolkningens sundhedssikkerhedsnet - fra tiden, da infektioner og epidemier fyldte, og op til nutidens livsstilssygdomme og avancerede ”reservedelskirurgi”. Sygehuset kandiderede sågar til at blive universitetssygehus, da Viborg og Aarhus i 1920’erne kæmpede om at blive universitetsby.

Sygehuset stod ved en korsvej, da medicinaldirektøren kasserede bygningsmassen i 1965. Det blev startskuddet til den nuværende ”behandlingsbygning” og ”sengebygning”.

Diverse fusioner har løbende ført sygehuset ind i nye organisatoriske sammenhænge. I Region Midtjylland er sygehuset blevet til et hospital - og navnet er ændret til Regionshospitalet Viborg. Og netop i jubilæumsåret har Regionshospitalet Viborg taget første spadestik til det, der bliver fremtidens akuthospital i Viborg.

Stilfærdig fejring
125-års-jubilæet blev fejret på dagen med kagemand til de indlagte patienter og til personalet. Billedet nedenfor er fra Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Frem til midten af august vil atriumgården på etage 02 danne rammen om en fotoudstilling med et udpluk af billeder fra hospitalets historie. Udstillingen falder i tre afsnit: fra tiden før opførelsen af det nuværende hospital - årene med opførelsen af det nuværende hospital og nedrivning af den gamle bygningsmasse - og endelig et afsnit om nutidens byggeri for regeringens kvalitetsfondsmidler. Udstillingen trækker dermed en tråd mellem fortid, nutid og fremtid, og alle er velkomne til at slå et smut forbi.