På de to operationsstuer i Hjertemedicinsk Ambulatorium i Viborg forgår de invasive indgreb - undersøgelse af kranspulsårer og indoperation af pacemaker. Foto: Hospitalsenhed Midt/Regionshospitalet Viborg

For patienterne er det vigtigt, at der er hjertemedicinske specialister på de store akuthospitaler. Sådan er det på Regionshospitalet Viborg, hvor der er speciallæge i hjertemedicin i vagt døgnet rundt - og fra 1. januar 2014 har specialet fået en selvstændig Hjertemedicinsk Afdeling for netop at styrke behandlingen for patienter med hjertemedicinske sygdomme.

02-01-2014

Hent pressemeddelelse som pdf.

Det hjertemedicinske speciale har hidtil hørt under Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg, men nu bliver der altså en Hjertemedicinsk Afdeling med selvstændig afdelingsledelse.

- Den hjertemedicinske funktion på Regionshospitalet Viborg står fagligt stærkt med flere specialiserede funktioner f.eks. undersøgelse af kranspulsårer og indoperation af pacemakere, og det hjertemedicinske speciale i Viborg udvikler sig i en stadig mere højteknologisk retning. Samtidig er den hjertemedicinske funktion helt afgørende for akutfunktionen på hospitalet, som frem til 2016 bliver udbygget med et nyt, stort akutcenter til over en halv mia. kroner, forklarer Hospitalsenhed Midts lægefaglige direktør Christian Møller-Nielsen.

Allerede i dag præsterer det hjertemedicinske speciale (kardiologien) i Viborg flotte resultater.

I slutningen af november bar en målrettet indsats for kortere ventetid på ultralydsundersøgelse af hjertet frugt, da ventetiden var gået fra 64 til 4 uger på ni måneder. I november kunne den forholdsvis nye specialklinik for patienter med forkammerflimren i hjertet dokumentere, at alle patienter får den vigtige behandling med blotfortyndende medicin for at forebygge blodprop i hjernen. Og da der i efteråret i et landsdækkende medie blev rejst kritik af pacemaker-kvaliteten på ”mindre hospitaler”, viste det sig efterfølgende, at den nye Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg har den laveste komplikationsrate blandt alle landets hjerteafdelinger.

Hanne Berg Fog
Foto: Hospitalsenhed Midt

- Et er at være meget dygtige, men det niveau skal fastholdes, og samtidig skal vi udvikle og fortsætte med at gøre det endnu bedre for patienterne – både de akutte, de indlagte og de ambulante, forklarer oversygeplejerske Hanne Berg Fog fortsætter: 

- En selvstændig Hjertemedicinsk Afdeling er bl.a. med til at styrke patientbehandlingen, da den faglige ledelse kommer tættere på det, der sker i hverdagen i klinikken. Herudover vil kardiologien med de nye organisatoriske rammer kunne opruste til et fagligt stærkere forsknings-, lærings- og uddannelsesmiljø, som vil kunne markere sig yderligere i såvel regionale som nationale sammenhænge. Det kræver, at vi hele tiden kan rekruttere dygtige hjertemedicinske specialister og samtidig styrke uddannelses- og forskningsmiljøet - til gavn for patienterne.


Specialeansvarlig overlæge Per Dahl Christensen i gang med at undersøge kranspulsårerne (KAG-undersøgelse) på en patient.
Foto: Hospitalsenhed Midt/Regionshospitalet Viborg


Hanne Berg Fog udgør ved overgangen til den nyorganiserede Hjertemedicinsk Afdeling afdelingsledelsen alene, men kun indtil der ansættes en ledende overlæge. Indtil det sker, har hun i det daglige lægefaglig støtte af specialeansvarlig overlæge Per Dahl Christensen.

Læs mere de gode resultater vedr. behandling af hjerteflimmer
pressemeddelelse fra 13. november 2013

Læs mere om pacemaker-kvaliteten på Regionshospitalet Viborg pressemeddelelse fra 17. oktober 2013