Egill Jacobsens COBRA-malerier fra Regionshospitalet Skive udstilles nu i Salling Banks hovedsæde i Skive. Det sker efter godt tre års udlån og opbevaring hos museum.

06-03-2015.

Malerierne som de hang på hospitalet i Skive i kantinens spisestue, der med malerierne fik navnet ”Egill Jacobsen-stuen”. Foto: Lisbeth Justesen, Hospitalsenhed Midt

Den lokale Salling Bank stod klar med en hjælpende hånd, vægplads og sikre lokaler, da Muse®um (tidl. Museum Salling) for nylig meddelte, at man her ikkelængere havde mulighed for at opbevare Egill Jacobsen-værkerne. Nu er billederne hængt op i bankens lokaler i Frederiksgade i Skive.

- Vi er glade for, at der lokalt har været vilje til at have de flotte malerier hængende. Ikke alene kan Salling Bank huse billederne forsvarligt, men banken vil også sikre, at borgerne har adgang til at se dem igen. Det kan hverken museet eller hospitalet for nuværende, forklarer Olav Nørgaard, der som regionsrådsmedlem har plads i Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skives Kunstfond, som ejer malerierne.

Tre af Egill Jacobsen-malerierne. Foto: Lisbeth Justesen, Hospitalsenhed Midt

En fremtid for malerierne i Skive Sundhedshus
Fondens bevæggrunde for at udlåne kunstværkerne tilbage i 2011 var dels af sikkerhedsmæssige grunde, dels at også borgere uden adgang til hospitalets aflåste lokaler kunne se billederne. Nu er billederne så sat i banken, men der arbejdes på at få COBRA-malerierne tilbage til hospitalet og Skive Sundhedshus.

- Billederne hører historisk hjemme i det, der nu er Skive Sundhedshus. Her har Region Midtjylland bevilliget penge til ombygning af indgangspartiet og forhallen, og det giver os forhåbentlig nogle muligheder for at få billederne hængt forsvarligt op – og på et sted, de kommer alle brugere og ansatte i sundhedshuset til glæde, siger Olav Nørgaard.

Men foreløbig vil billederne nu findes i Salling Banks lokaler. Her er der adgang til at se billederne på alle hverdage i bankens normale åbningstid.

Sådan kom COBRA-samlingen til Skive

  • Regionshospitalet Skives samling af oliemalerier blev erhvervet i starten af 70’erne. Det skete på initiativ af daværende lungemedicinske overlæge Bindslev, som gennem sit engagement i Skive Kunstforening havde en tæt kontakt til COBRA-kunstnerne, bl.a. Jorn og Jacobsen. Bindslev fik finansieret købet med midler fra den tidligere sygehusforvalter M.A. Holms Mindelegat, Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond.
  • Betingelserne for købet var, at malerierne skulle hænge samlet.
  • Egill Jacobsen, som for øvrigt personligt godkendte placeringen i hospitalskantinens dagligstue, senere kaldet ”Egill Jacobsen-stuen”, døde i 1998.

Yderligere oplysninger:

  • Olav Nørgaard, regionsrådsmedlem, medl. af Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skives Kunstfond: 2538 3408
  • Bente Dam, oversygeplejerske, fmd. for Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skives Kunstfond: bente.dam@midt.rm.dk
  • Sine Søe Kristensen, sekretær for Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skives Kunstfond: 7844 1131 / sineneer@rm.dk