Fysisk svækkelse kan forfølge intensive respiratorpatienter flere år efter indlæggelsen. For at begrænse muskeltab under indlæggelsen har fysioterapeuter, plejepersonale og læger på Intensivt Afsnit nu sat tidlig fysisk træning i system.

14-10-2015

Intensive respiratorpatienter responderer positivt på tidlig fysisk træning og kommer hurtigere til hægterne efter behandlingsforløbet. Det er der evidens for. Så da Intensivt Afsnit på Regionshospitalet Viborg besluttede sig for at optimere træningsindsatsen i afsnittet, handlede udviklingsarbejdet mest om at systematisere og strukturere tilbuddet i en tværfaglig sammenhæng.

 

foto: Lisbeth Hasager Justesen

- Fysioterapi har jo altid været en del af behandlingstilbuddet i afsnittet. Men der er trængsel omkring den intensive patient, og vi kunne se, at fysioterapeuterne ofte trak det korte strå, når det gjaldt om at komme til blandt læger, der skulle på tilsyn, og plejepersonale, der skulle udføre procedurer hos patienten. Vi tænkte også, at vi kunne komme videre, hvis plejepersonalet ”adopterede” noget af fysioterapeuternes faglighed i den daglige pleje af patienterne, siger klinisk sygeplejespecialist Tina Allerslev fra Anæstesi- og Operationsafdelingen.

Hun har stået i spidsen for udviklingsarbejdet i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne Mie Svolgaard og Christine Dragsbæk, overlægerne Lisbeth Liboriussen og Kurt Krogh Knudsen - og ikke mindst Akutafdelingens Fysioterapi. Kurt Krogh Knudsen betegner dette som det nyeste i en lang række multimodale tiltag, der hver især og tilsammen understøtter behandlingen af den intensive patient.

Grønne, gule og røde patienter - og seks behandlingsniveauer
I det nye koncept har Intensivt Afsnit opstillet faglige kriterier for, hvornår en patient kan begynde at træne. Patienter, der scorer ”grønt”, kan umiddelbart begynde at træne fra første hele indlæggelsesdøgn. ”Gule” patienter kan først komme i gang med træning efter lægevurdering - og patienter, der scorer ”rødt”, er i en tilstand, hvor træning endnu ikke kan komme på tale.

Fysioterapeutens behandling er inddelt i seks niveauer. På niveau 1 er patienten stadig bevidstløs/sederet og modtager passiv træning. På niveau 6 træner patienten i at gå. På et skema ved patientens seng noterer fysioterapeuten ”dagens træningsniveau”. Skemaet viser også det højest opnåede træningsniveau i behandlingsforløbet.

Skemaet, som både rummer kriterier og niveauer for træningen, kan ses her.

Faste behandlingstider til fysioterapeuterne
Som noget nyt har patienterne fået faste behandlingstider hos fysioterapeuterne. Dette skal være med til at sikre, at patienten rent faktisk får sin fysioterapeutiske træning.

- De øvrige personalegrupper har vist stor forståelse og respekt for de faste fysioterapeut-tider, og derfor har ændringen medvirket til at effektivisere fysioterapeuternes arbejde, siger fysioterapeut Jesper Kjemtrup fra Akutafdelingens Fysioterapi.

Det nye koncept omfatter patienter, der fysioterapeutisk serviceres fra Akutafdelingens Fysio- og Ergoterapi. Fysioterapeuterne kommer på Intensivt Afsnit alle hverdage. Målet er, at patienten har den samme fysioterapeut i hele behandlingsforløbet. Når patienten er stabiliseret, følger fysioterapeuten patienten til stamafsnittet og er derved med til at sikre kontinuiteten i patientforløbet.

Aktiv træning i stedet for lift
Samarbejdet mellem fysioterapeuterne, lægerne og plejepersonalet er blevet tættere med de faste træningstider. Fysioterapeuterne bliver inddraget i mobiliserings- og forflytningsprocedurer, og plejepersonalet lærer, hvordan de også selv kan bruge disse situationer til aktiv træning - i stedet for at flytte patienten ved hjælp af en personlift. Som det fremgår af skemaet med niveauinddelingen af træningen, inddrages også almindelige dagligdags gøremål i træningen for gradvis at gøre patienten mindre afhængig af andres hjælp.

Både plejepersonale og læger lader sig vejlede af fysioterapeutens skema, som giver overblik over, hvad der er vigtigt at træne med patienten i dag.

- Den daglige vurdering er vigtig, for den intensive respiratorpatients tilstand og funktionsniveau kan svinge meget fra dag til dag, understreger Jesper Kjemtrup.

Endnu ”kun” en prøvehandling
Det nye koncept har endnu kun en god måneds tid på bagen - og endnu ”kun” som prøvehandling. Men ved fælles hjælp er fysioterapeuterne og Intensiv Afsnit rykket hurtigt, og det har været muligt at opruste træningen uden ekstra ressourcer, noterer Christine Dragsbæk. Hun forventer derfor, at konceptet er kommet for at blive og forhåbentlig kan udvides med tiden.

- Det nye er jo ikke, at vi tilbyder intensive respiratorpatienter fysioterapi. Det nye er, at vi har struktureret træningen og systematiseret den for at imødekomme den evidensbaserede viden på området. I virkeligheden gør vi patienterne en bjørnetjeneste ved at nurse dem for meget. De har bedst af at få hjælp til selvhjælp, siger Tina Allerslev.


Fakta:

  • 25-69 procent af alle respiratorbehandlede intensive patienter udvikler fysisk svækkelse under indlæggelsen - dels på grund af sygdommen, dels på grund af manglende aktivitet og bevægelse. To ugers intensiv behandling kan koste patienten op til 50 procent af muskelmassen - herunder vejrtrækningsmusklen og hjertemusklen.
  • Tilstanden benævnes Intensive Care Unit-Acquired Weakness (ICUAW).
  • Patienter med ICUAW har ofte behov for længere behandlingstid i respiratoren og længere indlæggelsestid. Mange oplever dårligere fysisk funktionsniveau og livskvalitet flere år efter indlæggelsen. ICUAW kan i yderste konsekvens true patientens liv.