Patienter, som er eller har været under behandling på regionshospitalerne i Viborg, Skive og Kjellerup samt på Sygehus Thy-Mors kan søge.

06-08-2015

Patientfonden blev stiftet i 2007 som en sammenlægning af ”Viborg Sygehus’ Patientlegat og ”Viborg Amts Sygeplejeforenings legat”. Og ifølge fundatsen har fonden til formål at ”uddele legatportioner til patienter, som er eller har været under behandling på Sygehus Thy-Mors og Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, og fortrinsvis patienter på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup”.

Hvem kan søge?
For at komme i betragtning til legatet skal ansøgerne have været undersøgt eller behandlet på Sygehus Thy-Mors og på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive eller det tidligere sygehus i Kjellerup - eller alternativt fortsat være i behandling et af stederne.

Ansøgningen skal anbefales af en overlæge fra den afdeling, som patienten har været i forbindelse med. Ansøgningen skal således ledsages af en udfyldt samtykkeerklæring fra den pågældende patient (se vedlagte pdf-fil), på hvis vegne der ansøges.

Formkrav - nej
Der findes ikke noget egentligt ansøgningsskema, men en motiveret og velbegrundet ansøgning, indsendt sammen med udfyldt samtykkeerklæring, er afgørende for at kunne komme i betragtning.

Fondens sekretær kan dermed være behjælpelig med at indhente relevante oplysninger, herunder nævnte anbefaling fra en overlæge.

Uddelingstidspunkt og frist for ansøgning
Legater uddeles på fondsbestyrelsens møde i oktober. Ansøgning til dette års uddeling skal derfor være fondens sekretær i hænde snarest muligt og senest mandag den 1. september 2015.

Ansøgning og samtykkeerklæring sendes til:

Hospitalsenhed Midt
Att.: Ledelsessekretariatet
Heibergs Allé 6
P.O.Box 130
8800 Viborg

E-mail-adresse: juridisk.funktion@midt.rm.dk

Mærke: ”Patientfonden”.